ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 9 ต.ค.58 เวลา 19.00 น. พ.อ.อุกฤษฎ์ นุตคําแหง รอง ผบ.พล.ร.4
เป็นผู้แทน ผบ.พล.ร.๔ เป็นประธานในพิธีสวดมนต์ถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
โดยมีข้าราชการทหาร และประชาชนเข้าร่วมพิธี ประมาณ 400 คน
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมพิธี มีจิตให้รู้สำนึกในพระคุณของบูรพกษัตริย์เจ้า
อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นระหว่างชุมชนกับหน่วยราชการ
ณ พระราชวังจันทน์ อ.เมือง จว.พ.ล.

 

4922 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ