ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 131 ณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษกฯ, พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล และ พันโท หญิง บุณฑริกา ฑีฆวาณิช ผู้ช่วยโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

เนื่องด้วยมีการตรวจพบ ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในพื้นที่เรือนจำกลางเชียงใหม่ ช่วงปลายเดือนเมษายน 2564 โดยมีการแพร่ระบาดในกลุ่มผู้ต้องขังแรกรับ ซึ่งอยู่ระหว่างการกักตัวแรกรับ จำนวน 37 ราย ต่อมาได้ดำเนินการตรวจเชิงรุกพบว่ามีการติดเชื้อเพิ่มเป็นจำนวนมาก ในการนี้คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดเชียงใหม่ ได้พิจารณาเห็นว่า การดำเนินการ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สำหรับพื้นที่เรือนจำกลางเชียงใหม่ มีข้อจำกัดหลายประการ จึงขอรับการสนับสนุนชุดแพทย์จากเหล่าทัพ เพื่อดำเนินการ ณ เรือนจำกลางเชียงใหม่
ในการนี้ กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดชุดปฏิบัติการฉุกเฉินทางด้านการแพทย์ พร้อมสิ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามดังกล่าว โดย พลตรี วุฒิชัย อิศระ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก รักษาราชการผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมด้วย แพทย์ 2 นาย, พยาบาล 7 นาย, ผู้ช่วยพยาบาล 6 นาย และนายสิบ 2 นาย โดย กองทัพบก ได้สนับสนุนอากาศยาน แบบ บ.ท.135 (แอมแบร์) ในการเดินทางจากท่าอากาศยานกองบิน 46 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ไปยังท่าอากาศยานกองบิน 41 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการเร่งด่วน

นอกจากนี้แล้ว ในพื้นที่ภาคเหนือ นั้น กองทัพภาคที่ 3 ได้ให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นมา ดังนี้.
1. โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ร่วมกับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) อุตรดิตถ์ ได้มอบตู้ “COVID BOX” ตู้ตรวจเชื้อความดันบวก Swab Test Positive Pressure ซึ่งโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ได้ริเริ่มประดิษฐ์ขึ้น โดยได้มอบให้กับโรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จำนวน 2 ตู้ เพื่อใช้ในการเก็บสิ่งส่งตรวจสาร คัดหลั่งจากผู้ป่วย เป็นการช่วยเหลือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
2. ให้การสนับสนุนเตียงเหล็กของทหารกองประจำการ พร้อมฟูกที่นอน เพื่อใช้ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ตามคำร้องขอของคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัด ไปแล้วกว่า 504 ชุด (จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดนครสวรรค์, จังหวัดกำแพงเพชร, จังหวัดน่าน และจังหวัดลำปาง)
3. ให้การสนับสนุนกำลังพลในพื้นที่ภาคเหนือทั้ง 17 จังหวัด เป็นประจำทุกวัน ในการขนย้ายสิ่งของ เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ตามคำร้องขอของคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัด
4. ให้การเตรียมการสนับสนุนสถานที่ในหน่วยทหาร และอุปกรณ์ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม/สถานที่กักตัวผู้มีความเสี่ยงต่อโรค (State Quarantine) เพิ่มเติม ร่วมกับคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัด ตามที่ได้รับการประสานของแต่ละจังหวัด

ในการนี้ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ได้สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่ภาคเหนือ ได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากร, ยุทโธปกรณ์ และอาคารสถานที่ของกองทัพภาคที่ 3 ทุกแห่ง พร้อมทั้งให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อได้รับการร้องขอ หรือประสานจากคณะกรรมการควบคุมโรคของแต่ละจังหวัดอย่างเร่งด่วน เพื่อดูแลพี่น้องประชาชน ให้ผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัยร่วมกัน
ทั้งนี้ จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือทราบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 3 พร้อมที่จะเคียงข้างพี่น้องประชาชน ในการช่วยเหลือในทุกมิติให้พ้นจากวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ พร้อมที่จะทำให้สังคมไทยกลับมาเข้มแข็งและประเทศเดินหน้าต่อไปในอนาคต

95 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้