ช่วยเเชร์ จ้า .....


วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 นายอดุลวิทย์ วิวัฒน์ธนาฒย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณบึงถัง หมู่ที่ 3 บ้านบึงถัง ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก เพื่อสูบน้ำจากบ่อหนึ่งไปกักเก็บไว้ยังอีกบ่อหนึ่งเพื่อใช้เป็นน้ำต้นทุนสำหรับใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้านให้ราษฎรในพื้นที่ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก ประกอบด้วย หมู่ที่ 3 บ้านบึงถัง กว่า 369 ครัวเรือน , หมู่ที่ 4 บ้านตาลสุวรรณ กว่า 500 ครัวเรือน และราษฎรของตำบลหัวรออีกบางส่วนได้ใช้อุปโภคบริโภคกว่า 3,000 คน เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ราษฎร ทั้งนี้สำหรับบึงถัง เป็นบึงน้ำสาธารณะมีลักษณะเป็นบึงย่อยจำนวน 3 บึงติดกัน ซึ่งทางกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการขุดลอกวัชพืชและผักตบชวาตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ คลองสะอาด ปราศจากวัชพืช ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อห้วงเดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มระดับความลึกและขนาดของบึงให้กว้างขึ้นสามารถกักเก็บน้ำได้อย่างเต็มพื้นที่สำหรับให้ราษฎรในพื้นที่ได้ใช้อุปโภคบริโภคและทำการเกษตร ท่ามกลางความพึงพอใจของราษฎรในพื้นที่อย่างมาก

351 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ