ช่วยเเชร์ จ้า .....

คุณวีระวัฒน์ อ่วมสร้อย ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการผลิต โครงการเอส 1 พร้อมด้วย คุณแววเดือน ปิงเมือง ผู้จัดการ องค์กรสัมพันธ์ โครงการผลิตบนฝั่ง (ประเทศไทย) มอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง รุ่น Airvo 2 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด และชุด PAPR จำนวน 5 ชุด แก่ โรงพยาบาลพุทธชินราช อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก รวมมูลค่า 299,000 บาท โดยได้รับเกียรติจาก นพ. สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช เป็นผู้รับมอบในโอกาสเดียวกันนี้ ปตท.สผ. โครงการเอส 1 ยังได้มอบของใช้ที่จำเป็นทางการแพทย์และน้ำดื่ม แก่ โรงพยาบาลประจำอำเภอในพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการเอส 1 ได้แก่ โรงพยาบาลลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร โรงพยาบาลบางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก และโรงพยาบาลกงไกรลาศ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย โดยมอบ Face Shield จำนวน 600 ชิ้น หมวกคลุมผม จำนวน 600 ชิ้น หน้ากาก N95 จำนวน 900 ชิ้น ชุดคลุมปฏิบัติการ (PPE) จำนวน 300 ชุด และน้ำดื่ม จำนวน 200 โหล รวมมูลค่า 139,000 บาท โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ธีรพงศ์ ตัญเจริญสุขจิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานกระบือ นพ.ภูวดล พลพวก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระกำ และ นพ.กฤษณะ แก้วมูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ เป็นผู้รับมอบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ปตท.สผ.โครงการเอส 1 ในฐานะผู้ดำเนินการสำรวจ พัฒนา และผลิตปิโตรเลียมบนแปลงสัมปทานเอส 1 มีพื้นที่ปฏิบัติงานหลักอยู่ในจังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย ยังคงเดินหน้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์ และขอเป็นกำลังใจให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พลังความร่วมมือและร่วมใจของทุกคนจะสามารถยับยั้งการแพร่เชื้อของไวรัสร้ายนี้ให้จบลงได้โดยเร็วที่สุด

117 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้