ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 134 ณ ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษกฯ, พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล และ
พันโท หญิง บุณฑริกา ฑีฆวาณิช ผู้ช่วยโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้
1. โครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ในพื้นที่ภาคเหนือ
2. มณฑลทหารบกที่ 310 กับการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคโควิด-19 ในพื้นที่บ้านผาผึ้ง
3. แพทย์ทหารอุตรดิตถ์ ส่องกล้องลำไส้ใหญ่ ตรวจมะเร็งฯ ปกป้องประชาชนพ้นโรค กว่า 460 ราย
4. การจับกุมยาเสพติด ตามแนวชายแดน
5. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เชิญชวนบริหารสุขภาวะทางจิตช่วงวิกฤตโควิด-19
6. ทหารกองทัพภาคที่ 3 ปกป้องชายแดน ป้องกันโรคลัมปีสกิน
7. การปราบปรามการลักลอบใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต เพื่อการกระทำผิดกฎหมาย

172 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้