ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 5 มิถุนายน 2564 พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก ประจำปี 2564 (แบบทั่วไป) ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ตามที่กองทัพบก ได้กำหนดให้มีการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก (แบบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2564 ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 1 – 4 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19)
 
ซึ่งในส่วนของการสอบในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 นั้น ได้กำหนดให้มีการสอบคัดเลือกฯ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2564 โดยแบ่งสนามสอบออกเป็น 2 สนามสอบ คือ สนามสอบที่ 1 ในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รับผิดชอบสนามสอบโดยหน่วยกองพลทหารราบที่ 4 มีผู้เข้าสอบจำนวน 797 คน สนามสอบที่ 2 ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ณ ค่ายกองพลทหารราบที่ 7 รับผิดชอบสนามสอบโดยหน่วยกองพลทหารราบที่ 7 มีผู้เข้าสอบจำนวน 723 คน
 
พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก ประจำปี 2564 (แบบทั่วไป) ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทักทายให้กำลังใจกับน้องๆ ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ในการนี้แม่ทัพภาคที่ 3 มีความห่วงใยน้องๆ ผู้เข้าสอบ เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 และประกอบกับอากาศร้อนเป็นอย่างมาก เกรงว่าผู้เข้าสอบจะเสียสมาธิจึงสั่งให้เจ้าหน้าที่พยายามทำให้อากาศถ่ายเทให้มากที่สุด
 
สำหรับการคัดกรอง และการป้องกันนั้นเป็นไปตามมาตรการการป้องการแพร่ระบาดอย่างเข็มงวด เริ่มจากการเว้นระยะห่าง การผ่านจุดน้ำยาฆ่าเชื้อ รับเจลล้างมือและตรวจวัดอุณหภูมิ พร้อมติสกิกเกอร์ โดยชุดทหารแพทย์และเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุข เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทุกขั้นตอน
192 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้