ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2564 พลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก ประจำปี 2564 (แบบทั่วไป) ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ณ กองพลทหารราบที่ 7 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม เชียงใหม่ ตามที่กองทัพบก ได้กำหนดให้มีการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นักเรียนเตรียมทหารโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในส่วนของกองทัพบก (แบบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2564 ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 – 4 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19)

ซึ่งในส่วนของการสอบในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 นั้นได้กำหนดให้มีการสอบคัดเลือกฯ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2564 โดยแบ่งสนามสอบออกเป็น 2 สนามสอบ คือ สนามสอบที่ 1 ในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รับผิดชอบสนามสอบโดยหน่วยกองพลทหารราบที่ 4 สนามสอบที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ กองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รับผิดชอบสนามสอบโดยหน่วยกองพลทหารราบที่ 7 เป็นสนามสอบคัดเลือกในส่วนของ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ซึ่งมียอดผู้เข้ารับการสอบทั้งหมด 707 คน โดยได้มีการจัดการในส่วนของกำลังพล สถานที่ การอำนวยความสะดวก และ การคัดกรองโรค เป็นไปตามคำสั่ง คกก.โรคติดต่อจว.ชม.อย่างเคร่งครัด และเน้นการปฏิบัติตามมาตรการส่วนบุคคลตาม D-M-H-T-T-A โดยผู้ปกครองและผู้เข้ารับการสอบมีความรู้สึกยินดีและดีใจที่กองทัพบกได้มีการจัดการสอบแบบกระจายมายังระดับภูมิ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และเป็นการลดการเคลื่อนย้ายไปรวมกันยังส่วนกลางที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 อยู่ในขณะนี้

ด้าน พลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหารฯ ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ณ กองพลทหารราบที่ 7 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พลตรี จรัส ปัญญาดี ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 ให้การต้อนรับ ในการนี้รองแม่ทัพภาคที่ 3 ได้พบปะและให้กำลังใจกับน้องๆ ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกขอให้สมดั่งที่ตั้งใจมา

พรหมพร คงเนตร รายงาน

1343 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ