ช่วยเเชร์ จ้า .....

“ชป.โครงการฯ บ.ปางคอง ติดตามการปรับปรุงพื้นที่ถนนทรุด เส้นทางระหว่าง บ.ปุงยาม-บ.ปางคอง บริเวณ กม.ที่ 34”


เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ศปร. เขตพื้นที่ พล.พัฒนา 3  โดย ชป.โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านปางคอง หมู่ 12 ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เข้าติดตามการปรับปรุง พื้นที่ถนนทรุด เส้นทางระหว่าง บ.ปุงยาม-บ.ปางคอง บริเวณ กม.ที่ 34 หลังพลตรีทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ เดินทางมาหารือกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกรณีถนนทรุด ณ บริเวณดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันดำเนินการปักเสาตั้งแผงเหล็ก เกลี่ยทับบดอัดดินบริเวรถนนที่ชำรุด จากนั้นจะทำการเทพื้นถนนด้านบนเชื่อมต่อเป็นเนื้อเดียวกัน คาดว่าจะเสร็จในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เมื่อแล้วเสร็จจะมีชุดเทคอนกรีดเข้ามาดำเนินงานต่อไป 

33 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้