ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 143 ณ ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งรัฐบาล โดย ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 และกระทรวงสาธารณสุข ได้วางแผนกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 อย่างเข้มข้น เป็นต้นมานั้น ในส่วนของกองทัพบก ผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการให้ทุกหน่วยทหาร ของกองทัพบกได้ใช้ศักยภาพในการช่วยเหลือประชาชน ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเต็มที่ ควบคู่ไปกับมาตรการพิทักษ์พล และการช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน

ในการนี้ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบหมายให้ กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามกองทัพบก ศูนย์คัดกรองประจำพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 1 แห่ง/จังหวัด โดยประสานการปฏิบัติกับศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด กองทัพบก เพื่อเป็นพื้นที่แรกรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ร่วมกับคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัด ในการดูแลรักษาพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพิ่มเติม จากโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะพร้อมเปิดบริการ ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3 ได้มีการเตรียมสโมสร/แหล่งสมาคม หรืออาคารอเนกประสงค์ในพื้นที่รับผิดชอบ ให้เป็นโรงพยาบาลสนามกองทัพบก ศูนย์คัดกรอง โดยสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลกองทัพบก และกองพันเสนารักษ์ ของกองทัพภาคที่ 3 ทุกแห่ง ให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อดูแลพี่น้องประชาชน ให้ผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัยร่วมกัน ทำให้สังคมไทยกลับมาเข้มแข็งและประเทศเดินหน้าต่อไปในอนาคต โดยสามารถประสานงานได้ที่ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด-19 กองทัพบก หมายเลขโทรศัพท์ 02-2705685-9 หรือสามารถประสานงาน ได้ที่หน่วยทหารใกล้บ้านในพื้นที่ภาคเหนือทุกแห่ง มีรายละเอียดตามภาพ

234 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ