ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 143 ณ ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล ผู้ช่วยโฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

มณฑลทหารบกที่ 33 ได้จัดกิจกรรมแจกจ่ายพืชผลทางการเกษตร ที่ได้รับการสนับสนุนจากเกษตรกรในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นาย พะนะเซีย วงศ์โสตถิไกร (หนานหล้า) ประธานพุทธสถานพระธาตุดอยแก้ว/ผู้นำทางด้านจิตวิญญาณชนเผ่า และเป็นผู้นำชุมชนบ้านปางยาง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดย มณฑลทหารบกที่ 33 ได้สนับสนุนในการขนย้ายผลผลิตดังกล่าว เพื่อนำมาแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมทั้งได้แจกจ่ายหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่ประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง ดังนี้
1. เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 จัดโครงการปันน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน มอบให้แก่ประชาชนชุมชนท่าสะต๋อย ณ โรงเรียนวันท่าสะต๋อย โดยได้มอบฟักทอง, มะเขือเทศ, พริกหยวก และพริกหนุ่ม จำนวน 10,000 กิโลกรัม ให้กับประชาชน จำนวน 1,500 คน
2. เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 จัดโครงการปันน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน มอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ณ อนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ โดยได้มอบฟักทอง, มะเขือเทศ, พริกหยวก, พริกหนุ่ม, มันเทศ และมะละกอ จำนวน 70,000 กิโลกรัม ให้กับประชาชน จำนวน 2,083 คน
3. เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ ณ ลานหน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ โดยได้มอบฟักทอง, แตงกวา, พริกหนุ่ม, ฟักเขียว, ต้นหอม, ผักชี, บวบ, โหระพา, สัปปะรด และมะม่วง จำนวน 100,000 กิโลกรัม ให้กับประชาชน จำนวน 2,000 คน
4. เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาช่วยแจกจ่ายพืชผลทางการเกษตร ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ณ ชุมชนศรีสร้อยทรายมูล, ชุมชนเมืองกาย, ชุมชนต้นขาม และชุมชนค่ายกาวิละ โดยได้มอบฟักเขียว, กระหล่ำปลี, แก้วมังกร, มะม่วง, มะเขือเทศ, พริกหนุ่ม, ถั่วแขก จำนวน 10,000 กิโลกรัม ให้กับประชาชน จำนวน 200 คน
5. เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ณ ชุมชนช่างฆ้อง, ชุมชนลอยเคราะห์, ชุมชนระแกง, ชุมชนวัดควรค่าม้าสามัคคีพัฒนา, ชุมชนวัดโลกโมฬี และชุมชนวัดพระเจ้าเม็งรายสามัคคี โดยได้มอบฟักเขียว, กระหล่ำปลี และแก้วมังกร จำนวน 15,000 กิโลกรัม ให้กับประชาชน จำนวน 950 คน

ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 33 ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับพืชผลการเกษตร ในแต่ละจุด ไม่เกิน 50 คน ตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อจากโรคโควิด-19 ของจังหวัดอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง หน่วยได้สนับสนุน อาหารแห้ง เครื่องปรุงอาหารและ ของใช้จำเป็นประจำวันรวมทั้งหน้ากากอนามัย ให้แก่ผู้แทนของชาวอำเภออมก๋อย เพื่อนำขึ้นไปแจกจ่ายให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการปรุงอาหารและใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปด้วย

286 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ