ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 143 ณ ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

การปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติ ในพื้นที่ กองกำลังนเรศวร และกองกำลังผาเมือง มีรายละเอียดการดำเนินการปราบปรามที่สำคัญ ดังนี้
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลาประมาณ 17.00 น. เจ้าหน้าที่ทหารจาก หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตเชียงราย ร่วมกับ กองร้อยทหารพรานที่ 3206 ทำการตรวจยึดสินค้าหนีภาษี ได้แก่ เสื้อผ้า และเครื่องนุ่งห่ม จำนวน 8 ลัง พร้อมรถจักรยานยนต์พร้อมพ่วงข้าง จำนวน 1 คัน ได้ที่บริเวณบ้านดอนมหาวัน ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จึงนำของกลางดังกล่าวส่ง ด่านศุลกากรเชียงของ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป


ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ในการสกัดกั้นและปราบปราม การลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายไม่ผ่านการเสียภาษี ทำให้ประเทศชาติเสียผลประโยชน์ ไม่มีการตรวจสอบและกักกันโรค รวมทั้งไม่มีการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ อาจทำให้เกิดอันตรายต่อพี่น้องประชาชนผู้บริโภคได้

74 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้