ช่วยเเชร์ จ้า .....

กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เจริญพระชนมพรรษา 89 พรรษา

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เจริญพระชนมพรรษา 89 พรรษา ณ บริเวณสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี การเทิดทูน และการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยกองทัพภาคที่ 3 ได้จัดให้มีพิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล (โดยใช้ปากกาส่วนตัว) ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

นอกจากนี้ยังได้มีกิจกรรมอื่นๆ ที่กองทัพภาคที่ 3 และหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เจริญพระชนมพรรษา 89 พรรษา รวมทั้งเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อาทิเช่น กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต, กิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” และการเชิญชวนกำลังพลและครอบครัว รวมถึงเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพรฯ ออนไลน์ทางเว็บไซต์ของสำนักพระราชวัง, การช่วยเหลือประชาชน ในรูปแบบต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ที่เป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมได้จำกัดผู้เข้าร่วมพิธี และจัดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) ในการนี้ ยังได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ พร้อมอุปกรณ์ ตรวจคัดกรองโรค ก่อนเข้าบริเวณพิธีฯ เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปตามกรอบแนวทางการจัดกิจกรรมของกองทัพบก

193 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้