ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 23 กันยายน 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 151 ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

ตามที่กองทัพบก ได้ดำเนินโครงการ Army Farm ภายใต้กิจกรรม Music in the Farm โดยการจัดประกวดการแต่งเพลง และถ่ายทอดความรู้สึก ผ่าน Music VDO โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลกองทัพบก ที่ปฏิบัติงานด้านการเกษตรได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ ผ่านบทเพลงที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตทหารกับการเกษตร เพื่อประชาชน และได้ประกาศผลการตัดสินรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยผลงาน “เพลงแห่งฟาร์มรัก” ของหน่วย กองพันทหารม้าที่ 9 กองพลทหารราบที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในระดับกองทัพบก ได้รับโล่ห์เกียรติยศ และเงินรางวัล 30,000 บาท
จึงขอเชิญชวนข้าราชการทหารในสังกัด กองทัพภาคที่ 3 และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ ที่มีความสนใจในงานด้านการเกษตร และความมั่นคงของอาหารได้ติดตาม Music VDO บทเพลงดังกล่าว ได้ที่เพจของศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3

138 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้