ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 29 กันยายน 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 152 ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนภัย ในช่วงวันที่ 24 – 26 กันยายน 2564 พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” แล้ว หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังเป็นดีเปรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับ และเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝน เพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ โดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก

ในการนี้ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ได้สั่งการให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 39, ศูนย์บรรเทาบรรเทาสาธารณภัย กองพลพัฒนาที่ 3 และกองพันทหาร ปืนใหญ่ที่ 104 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เป็นการเร่งด่วน โดยความร่วมมือของส่วนราชการ, ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา ในการระดมสรรพกำลัง ทั้งทางด้านของกำลังพล, ยุทโธปกรณ์ และชุดแพทย์เดินเท้าเคลื่อนที่ในการให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติ ดังนี้

1. ศูนย์บรรเทาบรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 39 จัดกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการ และจิตอาสาในพื้นที่ ดำเนินการเปิดเส้นทางน้ำคลองชมพูเพื่อเพิ่มการ ระบายน้ำ ไม่ให้ล้นท่วมบ้านเรือน ในพื้นที่ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง
2. ศูนย์บรรเทาบรรเทาสาธารณภัย กองพลพัฒนาที่ 3 จัดกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการ และจิตอาสาในพื้นที่ ดำเนินการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง ทำความสะอาดอาคารของสำนักสงฆ์ถิ่นไทย, มอบถุงยังชีพ และกรอกกระสอบทรายเพื่อกั้นเป็นแนวคัน ป้องกันน้ำไหลทะลักเข้าท่วมส่วนราชการ ในพื้นที่บ้านบ่อ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง
3. กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 จัดกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการ และจิตอาสาในพื้นที่ ดำเนินการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง เนื่องจากน้ำในแม่น้ำยมสายเก่าล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนบริเวณลุ่มต่ำในพื้นที่บ้านใหม่สำราญ ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม
ปัจจุบัน สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดพิษณุโลก ได้คลี่คลายลงตามลำดับ แต่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 39, ศูนย์บรรเทาบรรเทาสาธารณภัย กองพลพัฒนาที่ 3 และกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ยังคงเฝ้าระวังและมีการเตรียมความพร้อมในการเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ได้สั่งการให้ทุกหน่วยทหาร ได้มีการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการปฏิบัติอยู่เสมอ และเมื่อเกิดเหตุจากภัยพิบัติต่างๆ ขอให้ท่านได้กรุณาแจ้งข่าวสารได้ที่หน่วยทหารใกล้บ้าน หรือศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 หมายเลขโทรศัพท์ 055 – 242859, เฟซบุ๊ก : ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3 และ เว็บไซต์ : กองทัพภาคที่ 3 (ทภ.3) http://army3.rta.mi.th/ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติเป็นการเร่งด่วนต่อไป

198 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ