ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 29 กันยายน 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 152 ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนภัย ในช่วงวันที่ 24 – 26 กันยายน 2564 พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” แล้ว หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังเป็นดีเปรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับ และเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝน เพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ โดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
ในการนี้ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ได้สั่งการให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 31 เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เป็นการเร่งด่วน โดยความร่วมมือของส่วนราชการ, ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา ในการระดมสรรพกำลัง ทั้งทางด้านของกำลังพล, ยุทโธปกรณ์ และชุดแพทย์เดินเท้าเคลื่อนที่ในการให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติ ดังนี้

1. มณฑลทหารบกที่ 31 และศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 31 จัดกำลังพล และชุดอาสาสมัครกิจการพลเรือน สนับสนุนฝ่ายปกครอง ช่วยประชาชนดำเนินการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง ที่พักอาศัยบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลนครสวรรค์ออก และช่วยลำเลียงขนย้ายข้าวของเครื่องใช้ที่ติดค้างอยู่ภายในโรงเรียนวิชาวดี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ เพื่อนำออกไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัย รวมทั้งเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าตะโก
2. กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4
2.1 จัดกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการ และจิตอาสาในพื้นที่ ดำเนินการขนย้ายสิ่งของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และขนย้ายยาเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลหนองบัว ในพื้นที่ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว
2.2 จัดกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการ และจิตอาสาในพื้นที่ ดำเนินการจัดรถรับ – ส่งประชาชน ในพื้นที่บริเวณตลาด อำเภอไพศาลี, แจกจ่ายถุงยังชีพแก่ประชาชน ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี รวมทั้งช่วยเหลือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลไพศาลี ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินเข้ารับการรักษาต่อไปยังโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ อำเภอเมืองนครสวรรค์
2.3 จัดกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการ และจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเคลื่อนย้ายประชาชนได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ มายังพื้นที่ที่ปลอดภัย ณ ตลาดเทศบาลตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก
3. กองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 จัดชุดบรรเทาสาธารณภัย เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน โดยได้ดำเนินการจัดยุทโธปกรณ์ของหน่วย รถวางสะพาน MFB บริเวณคอสะพานที่ถูกตัดขาด ณ บ้านวังซ่าน ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

ปัจจุบัน สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดนครสวรรค์ ได้คลี่คลายลงตามลำดับ แต่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 31 ยังคงเฝ้าระวังและมีการเตรียมความพร้อมในการเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ได้สั่งการให้ทุกหน่วยทหาร ได้มีการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการปฏิบัติอยู่เสมอ และเมื่อเกิดเหตุจากภัยพิบัติต่างๆ ขอให้ท่านได้กรุณาแจ้งข่าวสารได้ที่หน่วยทหารใกล้บ้าน หรือศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 หมายเลขโทรศัพท์ 055 – 242859, เฟซบุ๊ก : ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3 และ เว็บไซต์ : กองทัพภาคที่ 3 (ทภ.3) http://army3.rta.mi.th/ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติเป็นการเร่งด่วนต่อไป

297 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ