ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 29 กันยายน 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 152 ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนภัย ในช่วงวันที่ 24 – 26 กันยายน 2564 พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” แล้ว หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังเป็นดีเปรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับ และเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝน เพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ โดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณจังหวัดตาก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก

ในการนี้ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ได้สั่งการให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 310 และกองกำลังนเรศวร เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตาก เป็นการเร่งด่วน โดยความร่วมมือของส่วนราชการ, ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา ในการระดมสรรพกำลัง ทั้งทางด้านของกำลังพล, ยุทโธปกรณ์ และชุดแพทย์เดินเท้าเคลื่อนที่ในการให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติ ดังนี้
1. กองกำลังนเรศวร โดย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 จัดกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการ และ จิตอาสาในพื้นที่ ดำเนินการ รับ – ส่งประชาชนออกจากพื้นที่ และขนย้ายอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่ตำบลอุ้มผาง และตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง
2. กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 14 จัดกำลังพลร่วมกับส่วนราชการ และจิตอาสาในพื้นที่ ดำเนินการนำถุงยังชีพ (เครื่องอุปโภค – บริโภค) พร้อมทั้งจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาและแจกจ่าย ยาให้กับประชาชนที่มีอาการเจ็บป่วย ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่บ้านลานห้วยเดื่อ ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก
ปัจจุบัน สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดตาก ได้คลี่คลายลงตามลำดับ แต่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 310 และกองกำลังนเรศวร ยังคงเฝ้าระวังและมีการเตรียมความพร้อมในการเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ได้สั่งการให้ทุกหน่วยทหาร ได้มีการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการปฏิบัติอยู่เสมอ และเมื่อเกิดเหตุจากภัยพิบัติต่างๆ ขอให้ท่านได้กรุณาแจ้งข่าวสารได้ที่หน่วยทหารใกล้บ้าน หรือศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 หมายเลขโทรศัพท์ 055 – 242859, เฟซบุ๊ก : ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3 และ เว็บไซต์ : กองทัพภาคที่ 3 (ทภ.3) http://army3.rta.mi.th/ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติเป็นการเร่งด่วนต่อไป

315 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ