ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 29 กันยายน 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 152 ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนภัย ในช่วงวันที่ 24 – 26 กันยายน 2564 พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” แล้ว หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังเป็นดีเปรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับ และเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝน เพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ โดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก

ในการนี้ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ได้สั่งการให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองพลทหารราบที่ 4, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร และกรมทหารพรานที่ 35 เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เป็นการเร่งด่วน โดยความร่วมมือของส่วนราชการ, ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา ในการระดมสรรพกำลัง ทั้งทางด้านของกำลังพล, ยุทโธปกรณ์ และชุดแพทย์เดินเท้าเคลื่อนที่ในการให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติ ดังนี้
1. กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 14 จัดกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ ดำเนินการกรอกกระสอบทรายทำแนวกั้นน้ำ และมอบถุงยังชีพ ให้กับประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี
2. กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 14 จัดกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการ และจิตอาสาในพื้นที่ ดำเนินการรถครัวสนาม พร้อมทหารจิตอาสาประกอบอาหารปรุงสุก เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ในพื้นที่บ้านไพรสวรรค์ ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง
3. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร จัดกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ ดำเนินการสำรวจความเสียหายให้กับประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย และพื้นที่ปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง
4. กรมทหารพรานที่ 35 จัดกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการ และจิตอาสาในพื้นที่ ดำเนินการขนย้ายสิ่งของ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือนไว้ในที่ปลอดภัยให้กับประชาชน ในพื้นที่บ้านสักงาม ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน และพื้นที่บ้านแม่นารี ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร
ปัจจุบัน สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดกำแพงเพชร ได้คลี่คลายลงตามลำดับ แต่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองพลทหารราบที่ 4, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร และกรมทหารพรานที่ 35 ยังคงเฝ้าระวังและมีการเตรียมความพร้อมในการเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ได้สั่งการให้ทุกหน่วยทหาร ได้มีการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการปฏิบัติอยู่เสมอ และเมื่อเกิดเหตุจากภัยพิบัติต่างๆ ขอให้ท่านได้กรุณาแจ้งข่าวสารได้ที่หน่วยทหารใกล้บ้าน หรือศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 หมายเลขโทรศัพท์ 055 – 242859, เฟซบุ๊ก : ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3 และ เว็บไซต์ : กองทัพภาคที่ 3 (ทภ.3) http://army3.rta.mi.th/ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติเป็นการเร่งด่วนต่อไป

206 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ