ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 29 กันยายน 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 152 ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนภัย ในช่วงวันที่ 24 – 26 กันยายน 2564 พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน “เตี้ยนหม” แล้ว หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังเป็นดีเปรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับ และเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝน เพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ โดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
ในการนี้ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ได้สั่งการให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองพลทหารม้าที่ 1 เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นการเร่งด่วน โดยความร่วมมือของส่วนราชการ, ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา ในการระดมสรรพกำลัง ทั้งทางด้านของกำลังพล, ยุทโธปกรณ์ และชุดแพทย์เดินเท้าเคลื่อนที่ในการให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติ ดังนี้


1. กองพันทหารม้าที่ 13 กรมทหารม้าที่ 3 จัดกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการ และจิตอาสาในพื้นที่ ดำเนินการขนย้ายและรับ – ส่ง ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ในพื้นที่บ้านพุเตย ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี
2. กองพันเสนารักษ์ที่ 8 จัดกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการ และจิตอาสาในพื้นที่ ดำเนินการขนย้ายสิ่งของและเครื่องมือการเกษตร พร้อมทั้งตรวจสุขภาพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน
3. กองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 จัดกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ ดำเนินการวางสะพานหนุนมั่น MFB บริเวณเส้นทางที่ถูกตัดขาด อำเภอวิเชียรบุรี-บ่อรัง จำนวน 1 จุด ซึ่งมีความกว้างประมาณ 10 เมตร ในพื้นที่ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี
4. กองพันทหารม้าที่ 13 กรมทหารม้าที่ 3 จัดกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการ และจิตอาสาในพื้นที่ ดำเนินการช่วยเหลือขนประชาชนออกนอกพื้นที่ และมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ
ปัจจุบัน สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้คลี่คลายลงตามลำดับ แต่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองพลทหารม้าที่ 1 ยังคงเฝ้าระวังและมีการเตรียมความพร้อมในการเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ได้สั่งการให้ทุกหน่วยทหาร ได้มีการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการปฏิบัติอยู่เสมอ และเมื่อเกิดเหตุจากภัยพิบัติต่างๆ ขอให้ท่านได้กรุณาแจ้งข่าวสารได้ที่หน่วยทหารใกล้บ้าน หรือศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 หมายเลขโทรศัพท์ 055 – 242859, เฟซบุ๊ก : ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3 และ เว็บไซต์ : กองทัพภาคที่ 3 (ทภ.3) http://army3.rta.mi.th/ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติเป็นการเร่งด่วนต่อไป

240 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ