ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 29 กันยายน 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 152 ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล ผู้ช่วยกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้


ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนภัย ในช่วงวันที่ 24 – 26 กันยายน 2564 พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” แล้ว หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังเป็นดีเปรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับ และเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝน เพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ โดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก

ในการนี้ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ได้สั่งการให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 33 เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการเร่งด่วน โดยความร่วมมือของส่วนราชการ, ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา ในการระดมสรรพกำลัง ทั้งทางด้านของกำลังพล, ยุทโธปกรณ์ และชุดแพทย์เดินเท้าเคลื่อนที่ในการให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติ ดังนี้
1. มณฑลทหารบกที่ 33 จัดกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการ และจิตอาสาในพื้นที่ดำเนินการบรรจุทรายใส่กระสอบ, ก่อกระสอบทรายทำแนวป้องกันน้ำล้นตลิ่ง และกำจัดกิ่งไม้ที่ติดบริเวณสะพานซึ่งขวางทางน้ำไหล พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพให้แก่ทหารกองหนุน, ทหารผ่านศึก และผู้พิการ ในพื้นที่บ้านทุ่งสะโตก ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
2. ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 จัดกำลังพล และนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอดอยหล่อ, องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และชาวบ้าน ในพื้นที่ ร่วมกันดำเนินการขนย้ายสิ่งของ, นำกระสอบบรรจุทรายวางกั้นไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมที่พักอาศัย, ขุดลอกคลอง, สร้างทำนบบริเวณคลองส่งน้ำ บ้านเหล่าเป้า ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ
ปัจจุบัน สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดเชียงใหม่ ได้คลี่คลายลงตามลำดับ แต่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 33 ยังคงเฝ้าระวังและมีการเตรียมความพร้อมในการเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ได้สั่งการให้ทุกหน่วยทหาร ได้มีการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการปฏิบัติอยู่เสมอ และเมื่อเกิดเหตุจากภัยพิบัติต่างๆ ขอให้ท่านได้กรุณาแจ้งข่าวสารได้ที่หน่วยทหารใกล้บ้าน หรือศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 หมายเลขโทรศัพท์ 055 – 242859, เฟซบุ๊ก : ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3 และ เว็บไซต์ : กองทัพภาคที่ 3 (ทภ.3) http://army3.rta.mi.th/ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติเป็นการเร่งด่วนต่อไป

258 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ