ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่  13 ต.ค.58  ที่เทศบาลตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก นำโดยนางวราภรณ์  กีฬาแปง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาด และสมาชิกเหล่ากาชาด ได้ออกรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา และแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ  อีกทั้งยังเป็นการจัดหาโลหิตสำรองไว้สำหรับผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ ที่ต้องการใช้โลหิต หรือผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดและเสียเลือดมาก ตลอดจนเป็นการสำรองโลหิตไว้ให้ผู้ป่วยในช่วงเทศกาลต่างๆที่จะมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน

พร้อมกันนี้ทางนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกยังได้กล่าวเชิญชวนให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน และกลุ่มมวลชนทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันบริจาคโลหิต ในทุก 3 เดือน เพื่อสุขภาพที่ดีหลังจากการบริจาคโลหิตอีกด้วย  ซึ่งการออกรับบริจาคในครั้งนี้มีผู้มีจิตอันเป็นกุศลบริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 98 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 41,600 ซีซี มีผู้บริจาคโลหิตครบ 16 ครั้ง จำนวน 2 ราย 7 ครั้ง จำนวน 1 ราย และผู้บริจาคโลหิตครั้งแรก จำนวน 40 ราย มีผู้บริจาคดวงตาจำนวน 51 ราย และมีผู้บริจาคอวัยวะจำนวน 10ราย

 

 

2677 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ