ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 154 ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล ผู้ช่วยโฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ยังคงส่งผลในวงกว้าง ส่งผลกระทบให้โลหิตสำรองของสภากาชาดไทย มีปริมาณลดลง โดยเฉพาะหลังเทศกาลสงกรานต์ปี 2564 เป็นต้นมา กองทัพบก จึงได้เชิญชวนกำลังพลจิตอาสา, ครอบครัว และพี่น้องประชาชน ร่วมบริจาคโลหิต ตามโครงการ “บริจาคโลหิต จิตอาสาเพื่อชาติ” และเพื่อให้ปริมาณโลหิตสำรองเพียงพอต่อความต้องการสำหรับการรักษาพยาบาล และรองรับการดูแลผู้ป่วยจาก COVID-19 ต่อไป
ในการนี้ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ได้นำ ข้าราชการทหาร, ครอบครัว และทหารกองประจำการ ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ทั้ง 17 จังหวัด ร่วมกันบริจาคโลหิต เป็นจำนวน 6,232,013 ซีซี ในปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมดูแลและช่วยเหลือสังคมไทยอีกด้วย

ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนและสถานพยาบาล มีความต้องการโลหิต เพื่อรักษาพยาบาล กรณีอุบัติเหตุเร่งด่วน หรือฉุกเฉิน กองทัพภาคที่ 3 มีความยินดีที่จะให้การช่วยเหลือ โดยการบริจาคโลหิตให้กับผู้ป่วย ด้วยความเต็มใจในทุกโอกาส เพื่อสร้างความมั่นคงในระบบสาธารณสุขให้เกิดแก่สังคมไทย โดยขอให้ได้ติดต่อผ่านหน่วยทหารในพื้นที่ภาคเหนือใกล้บ้านท่านได้ทุกแห่ง

112 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้