ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เช้าวันนี้(13 ต.ค.58) ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตำรวจภูธรภาค 6 อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก พลตำรวจโท ชนสิษฏ์  วัฒนวรางกูร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 เป็นประธานจัดงานวันตำรวจแห่งชาติประจำปี 2558 โดยมีนายฐานุพงศ์  เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยภาคเช้ามีพิธีสงฆ์ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตไปแล้ว และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานีตำรวจที่ชนะเลิศการฝึก ข้าราชการตำรวจที่ทำหน้าที่ด้านป้องกันยาเสพติดดีเด่น ข้าราชการตำรวจที่ทำหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดดีเด่น ข้าราชกาตำรวจรที่ทำหน้าที่จราจร ตำแหน่ง ผบ.หมู่ดีเด่น ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติการเป็นตำรวจชุมชนสัมพันธ์ดีเด่น ข้าราชการตำรวจที่เป็นบุคคลต้นแบบ ในการดำรงชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง บุคคลที่ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และผู้สนับสนุนกิจกรรมของตำรวจภาค 6

จากนั้น พลตำรวจโทชนสิษฏ์  วัฒนวรางกูร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 ได้อ่านสาสน์ ของพลตำรวจเอก จักรทิพย์  ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2558 ว่า เนื่องในโอกาสวันตำรวจเวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งในวันที่ 13 ตุลาคม ศกนี้ ผมขอส่งความปรารถนาดีและความห่วงใย มายังเพื่อนข้าราชการตำรวจและพี่น้องประชาชนทุกท่าน ด้วยความจริงใจ วันตำรวจถือเป็นวันแห่งเกียรติยศ และศักดิ์ศรีของตำรวจ สิ่งสำคัญที่ข้าราชการตำรวจ จะต้องพึงระลึกถึงอยู่เสมอ คือ ต้องพัฒนาตนเองในทุกๆด้าน มีความรัก ความสามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจกันให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ว่า พิทักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นที่รักของประชาชน และเป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ที่มีมาตรฐานสากล สามารถบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนให้ได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะส่งผลทำให้ภาพลักษณ์ของตำรวจดียิ่งขึ้นต่อไป

 

 

3217 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ