ช่วยเเชร์ จ้า .....

ตามที่ รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้งให้สอดคล้องกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นั้น ในการนี้ กองทัพภาคที่ 3 โดย กองกำลังผาเมือง จึงได้ริเริ่มเปิดสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ และจุดชมวิวทะเลหมอก ชายแดนไทย – เมียนมา บริเวณฐานปฏิบัติการ ตามพื้นที่แนวชายแดนจังหวัดเชียงราย รวมทั้งได้มีร้านกาแฟ และสถานที่พักผ่อนไว้บริการนักท่องเที่ยว โดยใช้เมล็ดพันธุ์กาแฟ และผลิตภัณฑ์ในชุมชนที่ปลูกในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้ชุมชมโดยรอบฐานปฏิบัติการมีรายได้ มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จำนวน 2 จุด ดังนี้

1. จุดชมวิวดอยช้างมูบ ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
สถานที่ท่องเที่ยงแห่งใหม่ โดยอยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดเชียงราย ผ่านถนนหมายเลข 1 และหมายเลข 1149 ประมาณ 60 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที ซึ่งฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบแห่งนี้ ตั้งอยู่บนแนวสันเขาแบ่งเขตแดนไทย-เมียนมา ปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย อีกแห่งหนึ่ง รวมทั้งมีร้านกาแฟ Phamuang Coffee @DoichangMub และลานกางเต้นท์ ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลการเข้าชมเพิ่มเติมได้ที่ ร้อยเอก พูนสิทธิ์ บุรพรัตน์ หมายเลขโทรศัพท์ 081-9211116
2. จุดชมวิวด่านป่าสัก ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
Phamuang Coffee Danpasak ร้านกาแฟเปิดใหม่ โดยนำกาแฟ Phamuang Coffee และกาแฟม้าดอย มาให้บริการ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชิมกาแฟคุณภาพ พร้อมชมทะเลหมอกยามเช้า ในบรรยากาศสบายๆ มีวิวที่สวยงาม โอบล้อมด้วยเทือกเขา สัมผัสชั้นหมอกยามเช้า มองเห็นวิวภูเขาของทั้งสองฝั่ง ทั้งฝั่งประเทศเพื่อนบ้านและฝั่งตัวเมืองของอำเภอแม่สาย ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลการเข้าชมเพิ่มเติมได้ที่ จ่าสิบเอก ณัฐวุฒิ ทองปัญญา หมายเลขโทรศัพท์ 084-9894454
ในการนี้ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 3 ขอเชิญชวนข้าราชการทหารในสังกัดกองทัพภาคที่ 3, พี่น้องประชาชนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ รวมทั้งนักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสทดลอง เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ชมบรรยากาศความงดงามตามธรรมชาติ ของฐานปฏิบัติการ ตามพื้นที่แนวชายแดน กองกำลังผาเมือง จังหวัดเชียงราย แบบวิถีใหม่ New Normal ในห้วงฤดูหนาวที่ใกล้เข้ามา ได้อย่างมั่นใจ ในความปลอดภัย รวมทั้งได้สัมผัสธรรมชาติอย่างมีความสุข

********************************
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
28 ตุลาคม 2564

422 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ