ช่วยเเชร์ จ้า .....

ตามที่ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ได้มีนโยบายปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ โดยบูรณาการหน่วยงานที่มีภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปราบปรามและจับกุมผู้บุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ทำลาย หรือด้วยการกระทำใดๆ อันเป็นการทำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สภาพป่า โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในทุกพื้นที่นั้น ได้ดำเนินการจับกุมและปราบปรามในพื้นที่ ดังนี้.-
เหตุการณ์ที่ 1 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลาประมาณ 09.30 น. เจ้าหน้าที่จาก กองร้อยทหารพรานที่ 3502 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ทำการตรวจสอบการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ในเขตอุทยานแห่งชาติป่าแม่ระมาด บริเวณพื้นที่บ้านขะเนจื้อ ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ผลการดำเนินการพบไม้สักท่อน จำนวน 10 ท่อน (รวมมีปริมาตร 1.51 ลูกบาศก์เมตร) ถูกซุกซ่อนอยู่ในป่า จากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุและพื้นที่ใกล้เคียง ไม่พบอุปกรณ์ตัดไม้และไม่พบตัวผู้กระทำผิด เจ้าหน้าที่จึงร่วมกันตรวจยึดไม้เป็นของกลาง พร้อมทั้งแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เหตุการณ์ที่ 2 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลาประมาณ 08.00 น. เจ้าหน้าที่จาก กองร้อยทหารพรานที่ 3503 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.20 (แม่ต้าน) ทำการตรวจสอบการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง บริเวณพื้นที่บ้านแม่ออกฮู ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ผลการดำเนินการพบ ไม้สักท่อนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 26 เซนติเมตร ยาวประมาณ 2.60 เมตร จำนวน 5 ท่อน (รวมมีปริมาตร 0.32 ลูกบาศก์เมตร) ถูกซุกซ่อนอยู่ในป่าข้างลำห้วย จากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุ และพื้นที่ใกล้เคียงไม่พบอุปกรณ์ตัดไม้และไม่พบตัวผู้กระทำผิด เจ้าหน้าที่จึงร่วมกันตรวจยึดไม้เป็นของกลางพร้อมทั้งแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนพบเห็นการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ขอความกรุณาได้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการปราบปรามและจับกุม อย่างเป็นรูปธรรมตามกฎหมาย อีกทั้งหากพี่น้องประชาชนมีความประสงค์จะส่งข้อมูล การลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ โดยตรง ให้กับ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบ Applications Line ชื่อ “สายตรงแม่ทัพภาคที่ 3” ID Line : ISOC3 เพื่อรับทราบข้อมูลและนำไปสู่การปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย สร้างความมั่นคงให้สังคมไทยสืบไป

********************************
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
11 พฤศจิกายน 2564

254 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ