ช่วยเเชร์ จ้า .....

กองพันทหารม้าที่ 12 กองพลทหาร้ม้าที่ 1 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ทำความสะอาด เก็บเศษใบไม้ กิ่งไม้ และปรับภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบ มีความสวยงาม และความปลอดภัยในชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านน้ำชำ ต.น้ำชำ อ.เมือง จว.พ.ร. 

196 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ