ช่วยเเชร์ จ้า .....

ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้มีนโยบายให้มีการบูรณาการในการดำเนินการ สกัดกั้น ปราบปราม และจับกุมขบวนการการลักลอบนำเข้าปศุสัตว์ผิดกฎหมายอย่างจริงจัง นั้น มีผลสรุปการปราบปรามการลักลอบนำปศุสัตว์ผิดกฎหมาย เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติ โดยมีเหตุการณ์การจับกุมและปราบปรามที่สำคัญ ในห้วงที่ผ่านมา ดังนี้
เหตุการณ์ที่ 1 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลาประมาณ 01.30 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารจาก กองร้อยทหารราบที่ 1742 จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ กำลังลาดตระเวนตรวจ มาถึงช่องทางธรรมชาติใกล้จุดตรวจถ้ำผามอน ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้พบชายไทย 2 คน กำลังช่วยกันไล่ต้อนฝูงโคตัวผู้ จำนวน 7 ตัว ที่ลักลอบนำพาข้ามแดนตามช่องทางธรรมชาติจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามายังฝั่งประเทศไทย ตรวจสอบแล้ว ไม่มีเอกสารหลักฐานการอนุญาตนำสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร หรือหลักฐานการผ่านด่านกักกันสัตว์ตามช่องทางแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่จึงนำตัวผู้ต้องหาและโคดังกล่าวส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
เหตุการณ์ที่ 2 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลาประมาณ 03.30 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่จาก กองร้อยทหารพรานที่ 3608 จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ กำลังปฏิบัติงานอยู่ที่จุดตรวจ/จุดสกัดบนถนนในพื้นที่บ้านแม่สวด ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้พบรถยนต์กระบะ จำนวน 5 คัน บรรทุกโคหลายตัว ผ่านมาที่ จุดตรวจ จึงให้หยุดรถแล้วทำการตรวจสอบ ผลการดำเนินการพบว่า มีโคตัวผู้จำนวนทั้งสิ้น 27 ตัว อยู่บนรถกระบะดังกล่าว แต่ทั้งคนขับรถและคนที่มาด้วย จำนวน 9 คน นั้น ไม่มีเอกสารหลักฐานการอนุญาตให้เคลื่อนย้ายสัตว์ดังกล่าวแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่จึงนำตัวผู้ต้องหาและโคทั้งหมดส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
เหตุการณ์ที่ 3 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลาประมาณ 02.00 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่จาก กองร้อยทหารราบที่ 1742 จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ กำลังปฏิบัติงานอยู่ที่จุดตรวจ/จุดสกัดบนถนนในพื้นที่บ้านนาปู่ป้อม ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้พบรถยนต์กระบะ จำนวน 4 คัน บรรทุกกระบือหลายตัว ผ่านมาที่จุดตรวจ จึงให้หยุดรถแล้วทำการตรวจสอบ ผลการดำเนินการพบว่า มีกระบือตัวผู้ จำนวนทั้งสิ้น 8 ตัว อยู่บนรถกระบะดังกล่าว แต่ทั้งคนขับรถและคนที่มาด้วย จำนวน 4 คน นั้น ไม่มีเอกสารหลักฐานการอนุญาตให้เคลื่อนย้ายสัตว์ดังกล่าวแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่จึงนำตัวผู้ต้องหาและกระบือทั้งหมดส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 มีความตระหนักถึงการป้องกันเชื้อโรคระบาดสัตว์จากต่างประเทศ โดยเฉพาะโรคลัมปีสกิน ซึ่งอาจติดมากับสินค้า ปศุสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด และมีความห่วงใยในสุขภาพของประชาชน จึงได้เน้นย้ำการปฏิบัติงานของกองกำลังป้องกันชายแดน ได้เฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย จากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งอาจจะนำพาโรคดังกล่าว เข้ามาในประเทศเพิ่มเติมอีก รวมทั้งเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของชาติในการเก็บภาษีอากร และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอย่างจริงจัง ซึ่งหากพี่น้องประชาชนพบเห็นการนำปศุสัตว์ผิดกฎหมาย หรือมีเบาะแสข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆ ขอความกรุณาได้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการปราบปรามและการสกัดกั้นอย่างเป็นรูปธรรมตามกฎหมาย อีกทั้งหากพี่น้องประชาชนมีความประสงค์จะส่งข้อมูลเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย ให้กับ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบ Applications Line ชื่อ “สายตรงแม่ทัพภาคที่ 3” ID Line : ISOC3 เพื่อรับทราบข้อมูลและนำไปสู่การปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย สร้างความมั่นคงให้สังคมไทยสืบไป

********************************
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
18 พฤศจิกายน 2564

134 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้