ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันนี้ 14 ตุลาคม 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปทรงเปิดโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชรและโรงงานไฟฟ้าทิพย์กำแพงเพชรไบโอเอนเนอร์ จ.กำแพงเพชร เหล่าข้าราชการในจังหวัดพิษณุโลกและประชาชน ร่วมถวายการรับเสด็จพระองค์ท่านโดยพร้อมเพรียง   ณ ท่าอากาศยานกองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก  ขอบคุณภาพ จากตากล้องภูธร

 

5848 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ