ช่วยเเชร์ จ้า .....

ตามที่ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ได้มีนโยบายปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ โดยบูรณาการหน่วยงานที่มีภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปราบปรามและจับกุมผู้บุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ทำลาย หรือด้วยการกระทำใดๆ อันเป็นการทำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สภาพป่า โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในทุกพื้นที่นั้น ได้ดำเนินการจับกุมและปราบปรามในพื้นที่ ดังนี้.-
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลาประมาณ 09.00 น. เจ้าหน้าที่ทหารจาก กองร้อยทหารราบที่ 1431 กองบังคับการควบคุม หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 จัดกำลังพล จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง, หน่วยพิทักษ์ป่าแม่กลองน้อย และอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ เข้าตรวจสอบการบุกรุกแผ้วถางป่าในบริเวณพื้นที่บ้านแม่กลองน้อย ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ผลการปฏิบัติการพบว่า มีการบุกรุกพื้นที่ป่า จำนวน 2 แปลง คือ
1. การบุกรุกปรับเปลี่ยนสภาพพื้นที่ป่าบริเวณที่เคยมีการปลูกฝิ่น จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ประมาณ 2 งาน
2. การบุกรุกแผ้วถางป่าเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับใช้ปลูกฝิ่น จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่
ซึ่งทั้ง 2 แปลง ไม่พบตัวผู้กระทำความผิด เจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจยึดพื้นที่ แล้วแจ้งพนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนพบเห็นการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ขอความกรุณาได้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการปราบปรามและจับกุม อย่างเป็นรูปธรรมตามกฎหมาย อีกทั้งหากพี่น้องประชาชนมีความประสงค์จะส่งข้อมูล การลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ โดยตรง ให้กับ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบ Applications Line ชื่อ “สายตรงแม่ทัพภาคที่ 3” ID Line : ISOC3 เพื่อรับทราบข้อมูลและนำไปสู่การปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย สร้างความมั่นคงให้สังคมไทยสืบไป

185 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ