ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ ๑๔ ต.ค. ๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเปิดโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร และโรงงานไฟฟ้าทิพย์กำแพงเพชรไบโอเอนเนอร์ จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีพล.ต.นพพร เรือนจันทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๔ เป็นผู้อำนวยการกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย กองทัพภาคที่ ๓ (กองพลทหารราบที่ ๔) ณ ท่าอาศยานทหาร กองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก ข้าราชการทหาร,ตำรวจ,สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๓ ,เหล่ากาชาด, ลูกเสือชาวบ้านและประชาชน ร่วมถวายการรับเสด็จอย่างพร้อมเพรียง

 

6910 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ