ช่วยเเชร์ จ้า .....

จากข้อมูลการเฝ้าระวังระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 – 23 ธันวาคม 2564 มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต รวม 403,951 ราย ผู้บาดเจ็บ 396,625 ราย เสียชีวิต 7,326 ราย และในช่วงปีใหม่ 2564 ที่ผ่านมา ช่วงเฝ้าระวัง 7 วัน ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564 มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต รวม 26,364 ราย ผู้บาดเจ็บ 25,848 ราย เสียชีวิต 516 ราย โดยพาหนะที่เกิดเหตุมากที่สุด ได้แก่ จักรยานยนต์ (ร้อยละ 81.77) รองลงมา รถกระบะ (ร้อยละ 5.14) จังหวัดที่มีรายงานจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ รองลงมา นครราชสีมา ขอนแก่น บุรีรัมย์ และเชียงราย และจากระบบรายงานการสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน (RTI) กรมควบคุมโรค ช่วงเวลาที่พบเหตุการณ์มากที่สุดในปี 2564 ได้แก่ เดือนมกราคม และเมษายน
ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นช่วงที่ประชาชนกำลังเดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาลวันปีใหม่ 2565 และ มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง รวมถึงมีมาตรการกระตุ้นให้มีการท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น มีการโดยสารรถประจำทางหรือรถยนต์ส่วนตัวจำนวนมาก จึงเพิ่มโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุสูงขึ้น
ในการนี้ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 จึงมีความห่วงใยต่อข้าราชการทหาร ในสังกัดกองทัพภาคที่ 3 และพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ จึงขอแนะนำประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางเป็นพิเศษ ดังนี้
1. ตรวจสภาพรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
2. คนขับต้องมีสภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการขึ้นในระหว่างขับขี่พาหนะ เช่น หัวใจ ความดัน เบาหวาน ลมชัก เป็นต้น ควรพักผ่อนให้เพียงพอ 6-8 ชั่วโมง
3. งดดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่และโดยสารให้คาดเข็มขัดนิรภัยทั้งคนขับและผู้ร่วมเดินทาง
4. ขับรถด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด เคารพกฎจราจร ไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถโดยเด็ดขาด
5. ผู้ใช้รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยทั้งคนขับขี่และคนซ้อนท้าย
6. ควรศึกษาเส้นทางให้ดี ปฏิบัติตามป้ายเตือน หากขับรถระยะทางไกลอาจเกิดความเมื่อยล้า ควรหยุดพัก หรือมีคนช่วยเปลี่ยนกันขับ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
รวมทั้ง กองทัพภาคที่ 3/ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดตั้งจุดบริการและช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ตั้งแต่ วันที่ 28 ธันวาคม 2564 – 5 มกราคม 2565 จำนวน 15 จุด โดยได้จัดเตรียมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น, ชุดช่างซ่อมแซมรถยนต์ และจักรยานยนต์เบื้องต้น, เจ้าหน้าที่แนะนำเส้นทาง และเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางตลอด 24 ชั่วโมง

********************************
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
29 ธันวาคม 2564

289 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ