ช่วยเเชร์ จ้า .....

ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้มีนโยบายให้มีการบูรณาการงานด้านการข่าวเพื่อความมั่นคงของพลเรือน ตำรวจ ทหาร และทุกภาคส่วน ในการดำเนินการ สกัดกั้น ปราบปราม และจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดอย่างจริงจัง ตั้งแต่พื้นที่แนวชายแดน จนถึงพื้นที่ตอนในของประเทศ นั้น มีการปราบปรามยาเสพติดที่สำคัญ ดังนี้
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลาประมาณ 09.00 น. ภายหลังจาก ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่า มีการลักลอบปลูกฝิ่นในพื้นที่บ้านลีซอแม่ยะน้อย ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงจัดกำลังทหารจาก กองร้อยทหารราบที่ 723 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ป่าไม้, เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอปาย เข้าทำการตรวจสอบ ผลการดำเนินการพบ การลักลอบปลูกฝิ่นในพื้นที่ป่า จำนวน 3 แปลง ดังนี้
1. แปลงที่หนึ่ง มีพื้นที่ประมาณ 0.97 ไร่ ปลูกด้วยความหนาแน่นประมาณร้อยละ 90 ต้นฝิ่นมีความสูงประมาณ 120 เซนติเมตร
2. แปลงที่สอง มีพื้นที่ประมาณ 0.50 ไร่ ปลูกด้วยความหนาแน่นประมาณร้อยละ 90 ต้นฝิ่นมีความสูงประมาณ 30 เซนติเมตร
3. แปลงที่หนึ่ง มีพื้นที่ประมาณ 0.40 ไร่ ปลูกด้วยความหนาแน่นประมาณร้อยละ 90 ต้นฝิ่นมีความสูงประมาณ 30 เซนติเมตร
เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันตัดทำลายไร่ฝิ่นทั้งสามแปลงดังกล่าว
ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนพบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือมีเบาะแสข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ขอความกรุณาได้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการปราบปรามและจับกุม อย่างเป็นรูปธรรมตามกฎหมาย อีกทั้งหากพี่น้องประชาชนมีความประสงค์จะส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยตรง ให้กับ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบ Applications Line ชื่อ “สายตรงแม่ทัพภาคที่ 3” ID Line : ISOC3 เพื่อรับทราบข้อมูลและนำไปสู่การปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย สร้างความมั่นคงให้สังคมไทยสืบไป

********************************
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
29 ธันวาคม 2564

182 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ