ช่วยเเชร์ จ้า .....

ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเริ่มต้นฤดูหนาวของประเทศไทย โดยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ลักษณะเช่นนี้ทำให้ในช่วงเช้าบริเวณประเทศไทยตอนบน มีอุณหภูมิลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นเกือบทั่วไป
ในการนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต่อภัยหนาวที่จะเกิดขึ้นในห้วงฤดูหนาวนี้ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ได้สั่งการให้ หน่วยขึ้นตรง ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ในทุกพื้นที่หน่วยทหาร เตรียมความพร้อมในการเข้าให้การช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบภัยหนาว ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ทันที โดยความร่วมมือของส่วนราชการ, ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาในการระดมศักยภาพ ทั้งทางด้านกำลังพล, ยุทโธปกรณ์ และชุดแพทย์เดินเท้าเคลื่อนที่ในการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน สำหรับในห้วงที่ผ่านมา ได้ดำเนินการมอบผ้าห่มกันหนาวเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยหนาว จำนวนทั้งสิ้น 22,750 ผืน
ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ ประสบภัยพิบัติต่างๆ และต้องการความช่วยเหลือ ขอให้ท่านได้กรุณาแจ้งข่าวสารได้ที่ หน่วยทหารใกล้บ้าน หรือศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 หมายเลขโทรศัพท์ 055 – 242859, เฟซบุ๊ก : ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3 และ เว็บไซต์ : กองทัพภาคที่ 3 (ทภ.3) http://army3.rta.mi.th/ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ ในพื้นที่เป็นการเร่งด่วน

********************************
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
29 ธันวาคม 2564

187 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ