ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายธงชัย  ตรีทิพยรักษ์ นายอำเภอวังทอง เป็นประธานในการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมจัดเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวน้ำตกไผ่สีทอง ปี 2558 ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 โดยในที่ประชุมได้มีการปรึกษาหารือถึงรูปแบบของการจัดงาน และปัญหาอุปสรรคของการจัดงานในครั้งที่ผ่านมา ประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ห้องสุขา ทางขึ้น ทางลงน้ำตก ป้ายประชาสัมพันธ์บอกทาง สถานที่จอดรถ อาคารที่พักระหว่างรอ อาคารจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน เป็นต้น เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาสัมผัสธรรมชาติที่น้ำตกแห่งนี้

สำหรับในปีนี้ทางอำเภอวังทองและองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่นได้ร่วมกันกำหนดกิจกรรมที่จัดขึ้นในเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวน้ำตกไผ่สีทอง ประกอบด้วย การสาธิตการทำข้าวหลามไผ่สีทอง การประกวดกินข้าวหลามไผ่สีทอง การจัดกิจกรรม Walk Rally การจัดกิจกรรมปลูกว่าน ดอกไม้ป่า กิจกรรมขี่จักยานโดยชมรมจักรยานพิษณุโลก กว่า 100 คันจากตัวเมืองพิษณุโลกถึงน้ำตกไผ่สีทอง ระยะทางกว่า 40 กิโลเมตร การสร้างฝายกึ่งถาวร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 88 พรรษา จำนวน 88 ฝาย การจำหน่ายสินค้าOTOP ของอำเภอวังทอง สินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน พืชผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ เป็นต้น โดยจะมีพิธีเปิดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

สำหรับน้ำตกไผ่สีทอง เป็นน้ำตกที่ค้นพบโดยชาวบ้าน หมู่ 13 บ้านตอเรือ  ต.วังนกแอ่น  อ.วังทอง  เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลก  มีถึง 9 ชั้น แต่ละชั้นสวยงามและลดหลั่นกันไป แต่ที่งดงามมากคือ ชั้นที่ 5 และ ชั้น ที่ 9 ซึ่งเป็นโขดหินสูงกว่า 15 เมตร น้ำตกไหลเย็นฉ่ำ โดยนักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวชม น้ำตกทั้ง 9 ชั้น ในระยะทาง 1.5 กม. ท่ามกลางธรรมชาติป่าเบญจพรรณ

 

4943 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ