ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 17 ได้จัดกำลังพลและสิ่งอุปกรณ์สนับสนุน เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ทหารกองประจำการของหน่วยที่ประสบปัญหาด้านที่พักอาศัย โดยการจัดเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าไปต่อเติมที่อยู่อาศัยในส่วนที่ขาดแคลนและสึกหรอ

กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 17 ได้สนับสนุนกระเบื้อง, ไม้ทำโครงหลังคาและโครงบ้านบางส่วนพร้อมทั้งจัดกำลังพลสนับสนุน ปรับปรุงบ้านให้แก่ทหารกองประจำการของหน่วย ที่มีฐานะค่อนข้างยากจน คือ พลฯ เอกสาร แซ่เล้า สังกัดกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 17 อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 81/1 หมู่ 8 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ทั้งนี้กำลังพลและครอบครัวมีความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยทหารที่ตนได้รับการบรรจุ ได้ให้ความช่วยเหลือเปรียบเสมือนบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

116 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้