ช่วยเเชร์ จ้า .....

ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้มีนโยบายให้มีการบูรณาการในการดำเนินการ สกัดกั้น ปราบปราม และจับกุมขบวนการการลักลอบนำเข้าสินค้าทางการเกษตรผิดกฎหมายอย่างจริงจัง นั้น มีผลสรุปการปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าทางการเกษตรผิดกฎหมาย เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติ ในพื้นที่กองกำลังนเรศวร จังหวัดตาก ซึ่งมีเหตุการณ์ การจับกุมและปราบปราม โดยเจ้าหน้าที่ทหารจาก กองร้อยทหารราบที่ 1431 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 ในพื้นที่บ้านยะพอ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก จำนวน 2 เหตุการณ์ จำนวน 47,000 กิโลกรัม ดังนี้
เหตุการณ์ที่ 1 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565 เวลาประมาณ 18.30 น. ได้พบรถใช้งานทางเกษตรกรรม จำนวน 1 คัน มาจากทางท่าข้าม ท่าทางมีพิรุธ เจ้าหน้าที่จึงสั่งให้หยุดรถและทำการตรวจสอบ จากการตรวจสอบพบว่า รถคันดังกล่าวบรรทุกเมล็ดข้าวโพดมาเต็มคัน มีน้ำหนักรวมกันประมาณ 7,000 กิโลกรัม โดยผู้ขับรถ ไม่มีเอกสารหลักฐานแสดงแหล่งที่มาของสินค้าที่บรรทุกมา เจ้าหน้าที่เชื่อว่า เมล็ดข้าวโพดดังกล่าวถูกนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านโดยไม่ผ่านขั้นตอนทางศุลกากร จึงทำการตรวจยึดเมล็ดข้าวโพด พร้อมนำตัวคนขับรถส่งด่านศุลกากรดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
เหตุการณ์ที่ 2 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลาประมาณ 06.30 น. ได้พบรถใช้งานทางเกษตรกรรม จำนวน 6 คัน มาจากทางท่าข้าม ท่าทางมีพิรุธ เจ้าหน้าที่จึงสั่งให้หยุดรถและทำการตรวจสอบ จากการตรวจสอบพบว่า รถคันดังกล่าวบรรทุกเมล็ดข้าวโพดมาเต็มคัน มีน้ำหนักรวมกันประมาณ 40,000 กิโลกรัม โดยผู้ขับรถ ไม่มีเอกสารหลักฐานแสดงแหล่งที่มาของสินค้าที่บรรทุกมา เจ้าหน้าที่เชื่อว่า เมล็ดข้าวโพดดังกล่าวถูกนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านโดยไม่ผ่านขั้นตอนทางศุลกากร จึงทำการตรวจยึดเมล็ดข้าวโพด พร้อมนำตัวคนขับรถส่งด่านศุลกากรดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ในการสกัดกั้นและปราบปราม การลักลอบนำเข้าสินค้าทางการเกษตรผิดกฎหมายไม่ผ่านการเสียภาษี ทำให้ประเทศชาติเสียผลประโยชน์ ไม่มีการตรวจสอบและกักกันโรค รวมทั้งไม่มีการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ อาจทำให้เกิดอันตรายต่อพี่น้องประชาชนผู้บริโภคได้ อีกทั้ง หากพี่น้องประชาชนพบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือมีเบาะแสข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบนำเข้าสินค้าทางการเกษตรผิดกฎหมาย ขอความกรุณาได้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการปราบปรามและจับกุม อย่างเป็นรูปธรรมตามกฎหมาย และหากพี่น้องประชาชนมีความประสงค์จะส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย โดยตรง ให้กับ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบ Applications Line ชื่อ “สายตรงแม่ทัพภาคที่ 3” ID Line : ISOC3 เพื่อรับทราบข้อมูลและนำไปสู่การปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย สร้างความมั่นคงให้สังคมไทยสืบไป

********************************
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
20 มกราคม 2565

137 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ