ช่วยเเชร์ จ้า .....

ตามที่ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ได้มีนโยบายปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ โดยบูรณาการหน่วยงานที่มีภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปราบปรามและจับกุมผู้บุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ทำลาย หรือด้วยการกระทำใดๆ อันเป็นการทำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สภาพป่า โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในทุกพื้นที่นั้น ได้ดำเนินการจับกุมและปราบปรามในพื้นที่ ดังนี้
เหตุการณ์ที่ 1 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 เวลาประมาณ 15.00 น. เจ้าหน้าที่จาก กองร้อยทหารพรานที่ 3506 เข้าทำการตรวจสอบการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าบริเวณพื้นที่ บ้านห้วยส้มป่อย ตำบลสามหมื่น อำภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ซึ่งพบ ไม้สักแปรรูป จำนวน 215 แผ่น (ปริมาตร 3.83 ลูกบาศก์เมตร) ถูกตัดกองไว้พบตัวผู้กระทำผิด 1 คน เจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดไม้สักดังกล่าว พร้อมนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีและติดตามตัวผู้ร่วมกระทำผิดที่ยังหลบหนีมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เหตุการณ์ที่ 2 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่จาก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 จัดกำลังพล 5 ชุดปฏิบัติการ ออกลาดตระเวนตรวจตามแผนยุทธการป้องกัน และปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ในพื้นที่บ้านผาตั้ง, บ้านร่มโพธิ์เงิน และบ้านร่มฟ้าทอง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ทำให้ตรวจพบ การตัดและแปรรูปไม้หวงห้ามจำนวนหนึ่ง พร้อมตัวผู้ต้องหา จำนวน 3 คน โดยในการตรวจค้นบริเวณที่พบการกระทำผิดนั้น เจ้าหน้าที่ยังพบยาเสพติดให้โทษ ประเภท 1 (ยาบ้า) จำนวน 57 เม็ด ด้วย เจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดไม้หวงห้าม พร้อมยาบ้าของกลางดังกล่าว แล้วนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนพบเห็นการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ขอความกรุณาได้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการปราบปรามและจับกุม อย่างเป็นรูปธรรมตามกฎหมาย อีกทั้งหากพี่น้องประชาชนมีความประสงค์จะส่งข้อมูล การลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ โดยตรง ให้กับ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบ Applications Line ชื่อ “สายตรงแม่ทัพภาคที่ 3” ID Line : ISOC3 เพื่อรับทราบข้อมูลและนำไปสู่การปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย สร้างความมั่นคงให้สังคมไทยสืบไป

********************************
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
20 มกราคม 2565

137 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ