ช่วยเเชร์ จ้า .....

กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดเฮลิคอปเตอร์ แบบ Bell-212 จากชุดปฏิบัติการบิน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 กองกำลังนเรศวร ร่วมกับคณะแพทย์โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำการบินเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน จำนวน 2 เหตุการณ์ ดังนี้.-
เหตุการณ์ที่ 1 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ทำการบินเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินผู้ชาย อายุ 76 ปี มีอาการกินอาหารแล้วมีอาการสำลัก ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ตรวจพบว่า มีอาการแขนขาอ่อนแรง ซึมลง และใส่ท่อช่วยหายใจ มีภาวะเลือดออกในสมองและโพรงสมอง จำเป็นต้องส่งต่อไปรักษา เพื่อรับการผ่าตัดสมองอย่างเร่งด่วน ที่โรงพยาบาลประสาท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศยาน มาจากสนามเฮลิคอปเตอร์ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อไปยังสนามบินเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ค่ายพระปิ่นเกล้า อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะแพทย์พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งรถพยาบาลฉุกเฉินมารับเพื่อทำการรักษาต่อไป
เหตุการณ์ที่ 2 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 ทำการบินเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินเพศหญิง อายุ 29 ปี เป็นหญิงตั้งครรภ์ (ครรภ์ที่ 3) อายุครรภ์ 32 เดือน 2 สัปดาห์ กำหนดคลอดวันที่ 12 มีนาคม 2565 ประวัติ มารับบริการฝากครรภ์ตามนัด ที่โรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า มีความดันโลหิตสูงและ มีอาการหายใจลำบาก จึงได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลสะเรียง ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 เป็นต้นมา และ มีอาการเหนื่อยหอบมากขึ้น ใส่ท่อช่วยหายใจ และมีอาการเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติในหญิงตั้งครรภ์ จำเป็นต้องส่งต่อไปรักษาอย่างเร่งด่วน ที่โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป โดยทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศยาน มาจากสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ค่ายเทพสิงห์ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อไปยังสนามบินเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ค่ายพระปิ่นเกล้า อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะแพทย์พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งรถพยาบาลฉุกเฉินมารับเพื่อทำการรักษาต่อไป
การปฏิบัติภารกิจดังกล่าว กองทัพภาคที่ 3 ได้ปฏิบัติตามคำสั่งการของกองทัพบก/ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ป่วยเจ็บกรณีฉุกเฉิน โดยการร้องขอของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยยึดถือบันทึกความตกลง (MOU) เรื่อง การปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินด้วยอากาศยานของกระทรวงกลาโหม ระหว่างกระทรวงกลาโหม, กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เมื่อ 29 มิถุนายน 2552
ทั้งนี้จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือทราบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 3 มีความพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ทางทหารในการช่วยเหลือประชาชนยามวิกฤตทุกโอกาส


********************************
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
20 มกราคม 2565

160 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ