ช่วยเเชร์ จ้า .....

ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์การสู้รบในประเทศเมียนมา ในพื้นที่ตรงข้ามจังหวัดตาก ของประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เป็นต้นมา ได้เกิดการปะทะกันหลายครั้ง ระหว่างทหารเมียนมา กับ กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง (Karen National Liberation Army : KNLA) กองพลน้อยที่ 6 ในพื้นที่บ้านเลเก้ก่อ จังหวัดเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ด้านตรงข้าม ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รวมทั้งในพื้นที่ตรงข้ามจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างทหารเมียนมา กับ กองกำลังชนกลุ่มน้อยเชื้อสายคะยา ทำให้มีผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม.) ได้อพยพข้ามมายังฝั่งไทย
ในการนี้ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 ได้มอบหมายให้ กองกำลังนเรศวร รับผิดชอบอำนวยการดูแล ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม.) ร่วมกับ ศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดตาก และแม่ฮ่องสอน ให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว ในพื้นที่อำเภอแม่สอด และอำเภอพบพระ จังหวัดตาก จำนวน 5 แห่ง บ้านมหาวัน, บ้านหมื่นฤาชัย, บ้านแม่ตาวกลาง, บ้านดอนชัย และบ้านแม่กุใหม่ท่าซุง และในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ช่องทางทะนาควาย บ้านในสอย และช่องทางเนิน 585 บ้านน้ำเพียงดิน โดยได้ดำเนินการตามหลักมนุษยธรรม
ปัจจุบัน (3 กุมภาพันธ์ 2565) สถานการณ์ปะทะภายในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ได้คลี่คลายลงตามลำดับ ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม.) ได้เดินทางกลับภูมิลำเนาทั้งหมดแล้ว จำนวน 12,207 คน ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2565 ที่ผ่านมาทุกคน จึงได้ปิดพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว สำหรับผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม.) เรียบร้อยแล้ว โดยกองกำลังนเรศวร ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมดูแล และประชาชนจิตอาสา ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อฯ, ทำความสะอาด พร้อมกับซ่อมปรับปรุงในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้คงสภาพเดิม บริเวณพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวในทุกพื้นที่ เรียบร้อยแล้ว
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า การบูรณาการกำลังป้องกันชายแดนเพื่อปกป้องอธิปไตย และพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติ จะได้ดำเนินการอย่างเข้มข้น เพื่อให้พี่น้องคนไทยทุกคนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสร้างความมั่นคงให้ประเทศชาติสืบไป

********************************
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
3 กุมภาพันธ์ 2565

146 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ