ช่วยเเชร์ จ้า .....

ตามที่ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ได้มีนโยบายปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ โดยบูรณาการหน่วยงานที่มีภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปราบปรามและจับกุมผู้บุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ทำลาย หรือด้วยการกระทำใดๆ อันเป็นการทำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สภาพป่า โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในทุกพื้นที่นั้น ได้ดำเนินการจับกุมและปราบปรามในพื้นที่ ดังนี้
เหตุการณ์ที่ 1 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 เวลาประมาณ 14.00 น. เจ้าหน้าที่ทหารจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย เข้าตรวจสอบการบุกรุกลักลอบตัดไม้หวงห้ามในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สิน ในเขตพื้นที่ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ผลการปฏิบัติการพบไม้สักท่อน จำนวน 30 ท่อน ถูกนำมากองทิ้งไว้ในสวนยางพารา ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จากการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบตัวเจ้าของไม้ดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงร่วมกันตรวจยึดไว้เป็นของกลาง พร้อมทั้งแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
เหตุการณ์ที่ 2 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 เวลาประมาณ 09.00 น. เจ้าหน้าที่จาก กองร้อยทหารพรานที่ 3502 เข้าทำการตรวจสอบการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าบริเวณพื้นที่บ้านแม่ออกฮู ตำบลแม่หละ อำเภอ ท่าสองยาง จังหวัดตาก ซึ่งพบไม้สักท่อน จำนวน 9 ท่อน ถูกซุกซ่อนไว้ในป่า จากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุและพื้นที่ใกล้เคียง ไม่พบตัวเจ้าของไม้ดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงร่วมกันตรวจยึดไว้เป็นของกลาง พร้อมทั้งแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
เหตุการณ์ที่ 3 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 เวลาประมาณ 11.00 น. เจ้าหน้าที่จาก กองร้อยทหารพรานที่ 3502 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 เข้าทำการตรวจสอบการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าบริเวณพื้นที่ บ้านแม่ระมาดน้อย ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ซึ่งพบไม้สักท่อน จำนวน 8 ท่อน (ปริมาตร 1.90 ลูกบาศก์เมตร) ถูกซุกซ่อนไว้ในป่า จากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุและพื้นที่ใกล้เคียง ไม่พบตัวเจ้าของไม้ดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงร่วมกันตรวจยึดไว้เป็นของกลาง พร้อมทั้งแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
เหตุการณ์ที่ 4 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลาประมาณ 13.30 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 ประสานการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 นำกำลังพลเข้าตรวจสอบ บ้านไม่มีเลขที่หลังหนึ่งซึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านหนองน้ำเขียว ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เนื่องจากได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่า ที่บ้านหลังดังกล่าวเป็นจุดซุกซ่อนยาเสพติด และมีกองไม้แปรรูปในบริเวณบ้าน จากการตรวจสอบปรากฏว่าพบ ยาเสพติดให้โทษ ประเภท 1 (ยาบ้า) จำนวน 23,000 เม็ด, ปืนเล็กยาว เอเค 47 จำนวน 1 กระบอก, กระสุนปืน ขนาด 7.62X39 มิลลิเมตร จำนวน 55 นัด, ไม้กระยาเลยแปรรูป จำนวน 50 แผ่น, เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 2 เครื่อง และรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน ซุกซ่อนอยู่ภายในบริเวณบ้านดังกล่าว จากการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่ทราบว่า ยาบ้า, ไม้แปรรูป, รถจักรยานยนต์ และอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนปืนกล่าว เป็นของผู้ใด เจ้าหน้าที่จึงร่วมกันตรวจยึดนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนพบเห็นการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ขอความกรุณาได้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการปราบปรามและจับกุม อย่างเป็นรูปธรรมตามกฎหมาย อีกทั้งหากพี่น้องประชาชนมีความประสงค์จะส่งข้อมูล การลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ โดยตรง ให้กับ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบ Applications Line ชื่อ “สายตรงแม่ทัพภาคที่ 3” ID Line : ISOC3 เพื่อรับทราบข้อมูลและนำไปสู่การปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย สร้างความมั่นคงให้สังคมไทยสืบไป

********************************
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
3 กุมภาพันธ์ 2565

130 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ