ช่วยเเชร์ จ้า .....

ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้มีนโยบายให้มีการบูรณาการงานด้านการข่าวเพื่อความมั่นคงของพลเรือน ตำรวจ ทหาร และทุกภาคส่วน ในการดำเนินการ สกัดกั้น ปราบปราม และจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดอย่างจริงจัง ตั้งแต่พื้นที่แนวชายแดน จนถึงพื้นที่ตอนในของประเทศ นั้น มีการปราบปรามยาเสพติดที่สำคัญ ดังนี้
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลาประมาณ 08.00 น. ศูนย์อำนวยการโครงการกำจัดพืชเสพติดกองทัพ
ภาคที่ 3 (ศอ.กพต.ทภ.3) ได้อำนวยการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทหารจาก กองร้อยทหารราบที่ 1431 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 และ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ร่วมกันปฏิบัติการค้นหาและตัดทำลายไร่ฝิ่นในพื้นที่ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 2 แปลง รวมจำนวน 1.25 ไร่ ดังนี้
1. แปลงแรก มีพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ ปลูกด้วยความหนาแน่นประมาณร้อยละ 20 ต้นฝิ่นมีความสูงประมาณ 30 เซนติเมตร
2. แปลงที่สอง มีพื้นที่ประมาณ 0.25 ไร่ ปลูกด้วยความหนาแน่นประมาณร้อยละ 5 ต้นฝิ่นมีความสูงประมาณ 20 เซนติเมตร
เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันตัดทำลายไร่ฝิ่นทั้งสองแปลงดังกล่าว
ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนพบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือมีเบาะแสข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ขอความกรุณาได้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการปราบปรามและจับกุม อย่างเป็นรูปธรรมตามกฎหมาย อีกทั้งหากพี่น้องประชาชนมีความประสงค์จะส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยตรง ให้กับ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบ Applications Line ชื่อ “สายตรงแม่ทัพภาคที่ 3” ID Line : ISOC3 เพื่อรับทราบข้อมูลและนำไปสู่การปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย สร้างความมั่นคงให้สังคมไทยสืบไป

********************************
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
9 กุมภาพันธ์ 2565

213 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ