ช่วยเเชร์ จ้า .....

ตามที่ กองกำลังผาเมือง ได้จัดการประชุมชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย – ลาว พื้นที่ภาคเหนือของไทย กับ แขวงภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา เพื่อป้องกันและสกัดกั้นความเคลื่อนไหวของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติภายใต้อธิปไตยของแต่ละฝ่าย นั้น
และเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง/หัวหน้าชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย–ลาว 5 จังหวัดภาคเหนือ ประธานฝ่ายไทย และคณะ เข้าร่วมประชุมชุดประสานงานประจำพื้นที่ ไทย – ลาว ระหว่าง กองบัญชาการทหาร แขวงบ่อแก้ว กับ กองกำลังผาเมือง ครั้งที่ 2/65
ณ ห้องประชุมด่านสากลสะพานมิตรภาพ ลาว – ไทย แห่งที่ 4 เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีหัวหน้าการทหาร กองบัญชาการทหาร แขวงบ่อแก้ว เป็นประธานฝ่ายลาว เพื่อหารือแนวทาง และเตรียมการลาดตระเวนร่วมกันตามลำแม่น้ำโขง
สำหรับการประชุมครั้งนี้ ถือเป็นการประชุมครั้งที่ 2 ของชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย – ลาว ระหว่าง กองกำลังผาเมือง กับ แขวงบ่อแก้ว ซึ่งมีความปรารถนาให้มีการพัฒนาสัมพันธ์กันในทุกระดับ
อันจะก่อให้เกิดความมั่นคงในพื้นที่ตามแนวชายแดน และเกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ตามแนวชายแดน ไทย – ลาว ด้วยมาตรการที่ถูกต้องและเหมาะสม บนพื้นฐานของความสัมพันธ์อันดีต่อกัน พร้อมทั้งผลักดัน ให้เกิดความร่วมมือในด้านต่างๆ และจากการประชุมในครั้งที่ผ่านมาได้มีการเสนอแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันในหลายประการ ซึ่งทางกองกำลังผาเมือง ได้ดำเนินการตามข้อหารือ ดังนี้
1. การติดตั้งไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ เนื่องจากปรากฏข่าวสารความพยายามลักลอบลำเลียงยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมาย ในพื้นที่ด้านตรงข้าม ด่านตรวจน้ำเกิ๋ง โดยได้ดำเนินการเรียบร้อย เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 5 จุด
2. การเพิ่มมาตรการในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งสามารถตรวจยึดและจับกุมยาเสพติด ในพื้นที่ ด้านติดกับแม่น้ำโขงได้มากขึ้น ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน
3. การสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด ตามชายแดนของหน่วยงานความมั่นคงของแขวงบ่อแก้ว ได้ทำการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติด ในพื้นที่แขวงบ่อแก้ว ซึ่งสามารถจับกุมยาเสพติดได้เป็นจำนวนมาก (ยาบ้า 36,480,000 เม็ด, ไอซ์ 590 กิโลกรัม และเฮโรอีน 2 แท่ง) แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ความเข้มแข็ง และความจริงใจ อันจะเป็นความร่วมมือของทั้งสองประเทศ สืบต่อไป
จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพภาคที่ 3 และหน่วยทหารในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกโอกาส แน่วแน่แก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติ
ในทุกมิติ รวมทั้งผนึกกำลังทุกภาคส่วนสร้างความมั่นคงให้ประเทศชาติสืบไป

********************************
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
9 กุมภาพันธ์ 2565

249 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ