ช่วยเเชร์ จ้า .....

ตามที่ รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และเพื่อให้สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการกระจายความมั่นคงทางเศรษฐกิจสู่ชุมชน นั้น กองทัพบก ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตทหาร ภายใต้โครงการ “Army Land” ดินแดนท่องเที่ยวในเขตทหาร เพื่อเปิดบริการให้ประชาชนได้เข้ามาท่องเที่ยว พักผ่อน หรือร่วมกิจกรรมนันทนาการ ซึ่งเป็นการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ เป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ได้เลือกใช้บริการแหล่งท่องเที่ยวอย่างหลากหลาย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ชุมชนทหารและครอบครัว รวมถึงประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง นั้น
สำหรับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาเรียนรู้ ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ที่เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป มีจำนวน 5 แห่ง ดังนี้
1. บ้านพักสวัสดิการบ้านทะเลหมอก (บ้านทหารม้า) อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 056 – 924033
2. บ้านพักสวัสดิการเขาค้อลอดจ์ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 056 – 728100
3. พระตำหนักเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 093 – 1390719
4. ฐานพัชรินทร์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 099 – 1766262
5. อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 053 – 121119
ในการนี้ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ขอเชิญชวนข้าราชการทหาร ในสังกัดกองทัพภาคที่ 3, พี่น้องประชาชนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ และเหล่านักท่องเที่ยวมาสัมผัส เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ แหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร “Army Land” แบบวิถีใหม่ New Normal ทั้งนี้ การเข้ามาท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหาร นักท่องเที่ยวจะได้รับความปลอดภัย ความสะอาด ความสะดวกสบาย และความประทับใจอย่างแน่นอน

********************************
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
17 กุมภาพันธ์ 2565

192 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ