ช่วยเเชร์ จ้า .....

โรงเรียนเตรียมทหารมีกำหนดเดินทางมาเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงานในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3 (ภาคเหนือ) ในระหว่างวันที่ 4 – 12 มีนาคม 2565 โดย เมื่อวันที่ 12 มี.ค.65 กองพลทหารราบที่ 4 โดย พลตรี ประสาน แสงสิริรักษ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 ได้นำกำลังพลจิตอาสา จากหน่วยขึ้นตรง พล.ร.4 ในพื้นที่ จ.พิษณุโลก ร่วมกับ คณะ จาก รร.ตท.ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 64 , พสบ.ทภ.3 รุ่นที่ 2, ส.อ.ร.ด. จ.พิษณุโลก และประชาชนจิตอาสา ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ ศาลหลักเมือง – ศาลากลาง, พระราชวังจันทน์ และ สะพานนเรศวร – ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของ จ.พิษณุโลก ให้เกิดความสะอาด, เรียบร้อบ และสวยงาม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 300 นาย 

191 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ