ช่วยเเชร์ จ้า .....

พม.จับมือ ศธ.เปิดโรงเรียนครอบครัวเมืองพิษณุโลก เผยรัฐบาลลดดอกเบี้ยเงินกู้ครู 2 % หนี้ กยศ.ปลดล็อคผู้ค้ำ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดโครงการโรงเรียนครอบครัว ที่ จ.พิษณุโลก เผยรัฐบาลลดดอกเบี้ยเงินกู้ครู 2 % หนี้ กยศ.ปลดล็อคผู้ค้ำ

เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 23 มี.ค. 2565 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยเดินทางไป โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อำเภอเมืองพิษณุโลก เพื่อเปิดโรงเรียนครอบครัว ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อีกทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับเยาวชนผู้ผ่านการอบรม Digital Citizen จำนวน 30 คน และพบปะพูดคุยแกนนำเยาวชนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก คณะผู้บริหารกระทรวง พม. และ ศธ. ร่วมลงพื้นที่


นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) กล่าวว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายให้กับ 7 กระทรวง ในการทำงานแบบนอกกรอบสำหรับการพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล วันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทอย่างมากที่จะทำให้ภารกิจนี้สำเร็จลุลวงไปได้ เพราะการพัฒนาทุนมนุษย์ของการอบรม Digital Citizen จะทำให้เด็ก เยาวชนไทยมีคุณธรรม องค์ความรู้ และใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์และเหมาะสม รู้เท่าทัน ไม่ตกเป็นเหยื่อ
“ยกตัวอย่างหนี้ครู นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายและว่า ครูที่เป็นหนี้ เมื่อปรับลดหนี้แล้วจะได้ลด 2% กรณีมีหนี้ 10,000 บาทจะได้ลด 2,000 บาทตรงนี้จะทำให้เกิดสภาพคล่อง แต่ละ ครอบครัวที่ได้รับ ส่วน กยศ.มีเกณฑ์ว่าปลดล็อคผู้ค้ำประกัน 2 ล้านคนทั่วประเทศ หนี้ของนักเรียนประนอมหนี้ได้ และลดดอกเบี้ยได้อีก จึงขอฝากศึกษาธิการจังหวัดปฏิบัติอย่างเข็มแข็ง ไม่ใช่เป็นการแก้หนี้ให้กับครูและนักเรียนเท่านั้น รวมทั้งประชาชนทั่วไปอีกด้วย”นายจุติ กล่าว

ด้าน นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้นำยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของชาติ มาจัดทำเป็นนโยบายและวาระเร่งด่วน โดยเน้นรูปแบบการทำงานที่จะทำให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน และประชาชน มีความไว้วางใจต่อภารกิจด้านพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน (Participation)เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่ทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเน้นนโยบายด้านการศึกษาเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างบุคลากร ที่จะเติบโตไปเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญของประเทศ รวมถึงการให้ความสำคัญต่อนโยบาย No One Left Behind ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และแนวทางการสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ต่อมาเวลา 15.30 น.รมว.พม.และ รมว.ศธ. ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชนบ้านเนินมะปราง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ในโอกาสนี้ได้พบปะสภาเด็กและเยาวชน ตำบลเนินมะปราง รวมทั้งมอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวเด็กเปราะบางและครอบครัวที่เด็กหลุดออกนอกระบบการศึกษา จำนวน 100 ครอบครัวด้วย

327 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ