ช่วยเเชร์ จ้า .....

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)ขานรับนโยบายประหยัดพลังงาน วาระสำคัญแห่งชาติ จัดกิจกรรม รวมพลังคนไทย ลดใช้พลังงาน หาร 2 พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น ศูนย์บริหารวิชาการที่ 8 จังหวัดพิษณุโลก นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดกิจกรรมบ้านพลังงานทดแทน ประจำปี 2565 และกิจกรรม รวมพลังคนไทย ลดใช้พลังงาน หาร 2


นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงาน โดยประกาศให้การประหยัดพลังงานเป็นวาระสำคัญของชาติ (พพ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก ไม่มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการประหยัดพลังงาน จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์การประหยัดพลังงาน รวมพลังคนไทย ลดใช้พลังงาน หาร 2 ขึ้นร่วมกับกิจกรรม OPEN HOUSE เปิดบ้านพลังงาน ของศูนย์บริการวิชาการที่ 8 จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไปได้รับความรู้เกี่ยวกับการ ใช้งานเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยจัดแสดงความรู้ด้านพลังงานและนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงาน ซึ่งภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่างๆมากมายเช่น กิจกรรม TALK SHOW หัวข้อ E-WALLET เอาตังค์ประหยัดพลังงาน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ รักษาสัตย์ การจัดนิทรรศการเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องการประหยัดพลังงาน เช่น ประหยัดไฟง่ายๆลดค่าไฟ 10% การใช้รถให้ประหยัดพลังงาน ด้วยเคล็ดลับ ผักอย่างถูกต้อง ประหยัดน้ำมัน การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง กิจกรรมฐานความรู้ด้านกิจกรรมสาธิตระบบควบคุมสภาวะอากาศในโรงปลูกผักอินทรีย์ ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า จากเซลล์แสงอาทิตย์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา บูธนิทรรศการด้านพลังงานกลุ่มวิสาหกิจ องค์กร และผู้ประกอบการทางการเป็นต้น
การจัดกิจกรรมในวันนี้จะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนประหยัดพลังงาน เป็นสิ่งที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทุน ทุกคนสามารถทำได้ทันที และเห็นผลได้อย่างรวดเร็ว และหากประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นนำมาผลิตพลังงานทดแทนได้อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดการลดรายจ่ายและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังสามารถผลิตพลังงานทดแทนได้ โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงาน ก็จะส่งผลให้ภาระทางด้านพลังงานโดยรวมของประเทศลดลง

218 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ