ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

เยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ คว้า 3 รางวัล ชนะการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL เป็นตัวแทนของภาคเหนือเข้าสู่การประกวดในระดับประเทศ

บ่ายวันที่ 26 มี.ค.65 ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีประกาศผลและมอบรางวัล เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) แก่ผู้ผ่านการประกวดระดับภาค เพื่อเป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าสู่การประกวดในระดับประเทศ

การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL เป็นกิจกรรมที่สนองพระดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยมีความเชื่อมั่นว่า ทุกคนล้วนมีศักยภาพที่เป็นจุดเด่นของตนเอง จึงทรงพระราชทานโอกาสและสนับสนุน ด้วยแนวทางที่เหมาะสมให้เยาวชนได้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีมีความสามารถ เพื่อใช้พัฒนาตนเองให้มีศักภาพ เป็นต้นแบบให้กับเยาวชนต่อไป

สำหรับการประกวดในครั้งนี้เป็นการแข่งขันในระดับภาคเหนือ มีเยาวชนที่มีคุณสมบัติของการเป็นคนเก่งและดีจากพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด เข้าร่วมการประกวด จำนวน 133 คน โดยคณะกรรมการจะทำการคัดเลือกผู้ที่โดดเด่นและเหมาะสมที่สุด โดยแบ่งเป็นชายจำนวน 4 คนและหญิง จำนวน 4 คน เพื่อเป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าไปแข่งขันในระดับประเทศในเดือนเมษายนนี้

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่มีเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าประกวดในระดับประเทศ จำนวน 3 คน ได้แก่ นางสาวรัญชิดา ดวงคำ จากโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา นายเวนซี อีวานอฟ โปรโคพอฟ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ และนายธนวัฒน์ ฟองตา จากโรงเรียนแม่แจ่ม

571 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ