ช่วยเเชร์ จ้า .....

อบจ.พิษณุโลก นำเครื่องจักรกลขุดลอกสระน้ำโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม เพื่อกักเก็บน้ำไว้อุปโภคและทำการเกษตรภายในโรงเรียน
วันที่ 30 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดย นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการขุดลอกสระน้ำภายในโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม ตำบลหนองกระท้าว อำเภอนครไทย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อใช้สำหรับกักเก็บน้ำไว้อุปโภคและทำการเกษตรภายในโรงเรียน ภายหลังได้รับการร้องขอจาก นายอโณทัย บัวขัน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการขุดลอกสระน้ำภายในโรงเรียน เนื่องจากสระน้ำเดิมมีขนาดเล็กและสภาพตื้นเขินทำให้ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคและทำการเกษตรภายในโรงเรียนได้เพียงพอตลอดทั้งปี จึงได้ดำเนินการขุดลอกสระน้ำให้มีความกว้าง 40 เมตร ความยาว 130 เมตร และความลึก 6 เมตร เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถช่วยเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำให้เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียน ซึ่งปัจจุบันมีครูและบุคลากรทางการศึกษา 48 คน และนักเรียน 324 คน ซึ่งในอนาคตจะพัฒนาเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตรและเลี้ยงสัตว์น้ำของทางโรงเรียนต่อไป

 

297 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ