ช่วยเเชร์ จ้า .....

พิษณุโลก รมว.ยุติธรรม เปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน ลุงวัย 75 ปี ลูกหนี้รถหาย ดีใจไกล่เกลี่ยหนี้ผ่อนเดือน 200 บาท

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน ครั้งที่ 10 มีลูกหนี้มาเข้าร่วมโครงการคึกคัก ขณะที่คุณลุงวัย 75 ปี ออกรถยนต์แล้วรถหาย จะต้องใช้หนี้กับบริษัทรถยนต์อีกกว่า 568,258 บาท ขอผ่อนเดือนละ 400 บาท แต่หลังเจรจา ทำให้ลุงวัย 75 ปี จ่ายเพียงเดือนละ 200 บาท ไปจนตลอดชีวิต สร้างความดีใจถึงกับน้ำตาไหล

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงแรมดิอิมพีเรียลโฮเต็ลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดพิษณุโลก นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายจุติไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมงานในครั้งนี้

กระทรวงยุติธรรมได้ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ซึ่งปัญหาหนี้สินครัวเรือนเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ด้วยตนเอง ทำให้บางครั้งปัญหาที่เกิดขึ้นก็สายเกินที่จะแก้ไขได้ ดังนั้น กระทรวงยุติธรรม นำโดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จึงได้หาทางที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้พ้นจากปัญหาหนี้สินครัวเรือน โดยได้มอบหมายให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดร่วมกับกรมบังคับคดีและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ดำเนินการจัด “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน” ทั่วประเทศ และมีกำหนดจัด มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน ครั้งที่ 16 จังหวัดพิษณุโลก

สำหรับในวันนี้ มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน จังหวัดพิษณุโลกได้มีการมอบเงินเยียวยาให้แก่ผู้เสียหายในคดีอาญา จำนวน 9 ราย รวมเป็นเงิน 288,700 บาท และมอบป้ายศูนย์ใกล่เกลี่ยข้อพิพาทประชาชน จำนวน 12 ศูนย์ พร้อมกันนี้ได้จัดไกล่เกลี่ยสำหรับหนี้ก่อนฟ้อง โดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ การไกล่เกลี่ยสำหรับหนี้ภายหลังศาลมีคำพิพากษา โดย กรมบังคับคดี และการขายทอดตลาดทรัพย์สินกองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดย สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 ตลอดจนหน่วยงานภาคี อาทิ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือ กยศ. และสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 8 แห่งประกอบด้วย
1. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่งปัจจุบัน กยศ. อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์การบังคับคดีกับลูกหนี้ กยศ. โดยประโยชน์ที่ลูกหนี้ กยศ. จะได้รับจากการเข้าร่วมมหกรรมนี้คือ กยศ. จะมารับลงทะเบียนลูกหนี้ กยศ. ที่ผิดนัดชำระหนี้จะทำให้ไม่ถูกฟ้องบังคับคดีนับตั้งแต่ กยศ. พิจารณาอนุมัติคำขอ และลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ก่อนฟ้องได้
2. ธนาคารออมสิน ยินดีเข้าร่วมไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดีหลังฟ้อง
3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร (ธกส.) ยินดีร่วมปรับปรุงโครงสร้างหนี้ก่อนฟ้องและหลังฟ้อง
4. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ยินดีร่วมปรับปรุงโครงสร้างหนี้ก่อนฟ้องและหลังฟ้อง
5. บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ยินดีร่วมปรับปรุงโครงสร้างหนี้ก่อนฟ้องและหลังฟ้อง
6. บริษัท เค บีเจ แคปปิตอล จำกัด ยินดีร่วมปรับปรุงโครงสร้างหนี้ก่อนฟ้องและหลังฟ้อง
7. บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ยินดีร่วมปรับปรุงโครงสร้างหนี้ก่อนฟ้องและหลังฟ้อง
8. บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด ยินดีร่วมปรับปรุงโครงสร้างหนี้ก่อนฟ้องและหลังฟ้อง

ซึ่งประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับคือการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้ที่ลูกหนี้มีความพึงพอใจและมีความสามารถเพียงพอที่จะชำระได้โดยไม่เป็นภาระหนักเกินสมควร ด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนจังหวัดพิษณุโลกมีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อย และมีส่วนราชการจำนวนมากร่วมออกบูทประชาสัมพันธ์และให้บริการประชาชนในงานนี้ด้วย เช่น สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น

หลังจากเปิดงาน นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ร่วมไกล่เกลี้ยประนอมหนี้ให้กับลูกหนี้ โดยเฉพาะกรณีของคุณลุงบก โพธิ์แสง อายุ 75 ปี ลูกหนี้ กับบริษัท โตโยต้า จำกัด เจ้าหนี้ ซึ่งคุณลุงบก ได้ซื้อรถยนต์ไว้ จำนวนเงิน 582,112 บาท เพื่อจะนำไปค้าขาย และได้ผ่อนชำระ มา 4 งวด คงเหลือเงินอีก 568,258 บาท ปรากฏรถยนต์ได้ถูกขโมยไป ทำให้ไม่มีรถไปขายค้า และมีรายได้แค่เพียงผู้สูอายุเท่านั้น จึงเจรจา ขอโตโยต้า ลิซซิ่ง ผ่อนส่งเดือนละ 400 บาท ต่อเดือน ซึ่งหลังจากนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ร่วมไกล่เกลี่ย แล้ว หากคุณลุงจะจ่ายผ่อนเดือนละ 400 นั้น ก็จะต้องผ่อนถึง 1,420 เดือน ทีเดียว ทำให้ รมว.ยุติธรรม ได้เจรากับเจ้าหนี้แล้ว ให้คุณลุงบก จ่ายเดือน ละ 200 บาท ไปจนตลอดชีพ ทำให้คุณลุงบก ดีใจถึงกับน้ำตาไหลทีเดียว พร้อมกับขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอีกด้วย

428 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ