ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

”การฝึกเป็นหน่วยหมู่ ตอน หมวด นอกที่ตั้ง”
กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 14 ทำการฝึกหมู่ ตอน หมวด นอกที่ตั้งประจำปี 2565 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถตามตำแหน่งหน้าที่ของกำลังพล ทั้งการปฏิบัติในระดับบุคคล ไปจนถึง การปฏิบัติร่วมกันเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด โดยมุ่งเน้นให้กำลังพลมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตามระเบียบและหลักสูตร โดยมีการฝึก ปฏิบัติการเข้าตีในเวลากลางคืน,ปฏิบัติการเข้าตีกลางวัน,ปฏิบัติการตั้งรับและถอนตัวภายใต้ความกดดัน, การเข้าตีในเวลากลางคืน เป็นต้น เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจตามที่หน่วยได้รับมอบหมาย ณ พื้นที่ สนามฝึกค่ายวชิรปราการ จังหวัดตาก

271 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ