ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 65 ที่ศาลาการเปรียญวัดคูหาสวรรค์ อ.เมืองพิษณุโลก พลโทสุริยะ เอี่ยมสุโรแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี กองทัพภาคที่ 3 โดยมีหน่วยงานทั้งฝ่ายทหาร ตำรวจ ภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาชนทั่วไปร่วมงานกฐินสามัคคีในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก สำหรับองค์กฐินสามัคคีปีนี้ ซึ่งทางกองทัพภาคที่ 3 หน่วยงาน และประชาชนที่มาร่วมทำบุญกัน มียอดเงินกฐิน จำนวน 760,070 บาท ซึ่งทางวัดจะนำไปใช้ประโยชน์บูรณปฏิสังขรณ์ ซ่อมแซม วัดวาอาราม ศาสนสถานที่ทรุดโทรม และนำไปใช้ในกิจของสงฆ์


การทอดกฐินสามัคคีเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานและมีความสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่มีอานิสงส์มากที่สุด สำหรับ การทอดกฐินถือเป็นการทำบุญพิเศษที่ทำได้เพียงปีละครั้ง และต้องอยู่ภายในกำหนดเวลาหนึ่งเดือนตามพุทธบัญญัติ ดังนั้น อานิสงส์ หรือผลดีจึงมีหลายประการ กล่าวคือ ได้สงเคราะห์พระสงฆ์ผู้จำพรรษาให้ได้ผ้านุ่งห่มใหม่ ได้ชื่อว่าทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สร้างกุศลจิตแก่ผู้ทำบุญเพราะทำด้วยความเลื่อมใสศรัทธา อีกทั้งการทอดกฐินยังก่อให้เกิดความสามัคคี เป็นการร่วมมือกันทำคุณงามความดี และหากการถวายกฐินนั้นมีส่วนในการบูรณปฏิสังขรณ์ วัดวาอาราม ก็จะได้ชื่อว่ามีส่วนช่วยรักษา ศาสนสถาน และศาสนวัตถุให้ยั่งยืนต่อไป

253 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ